flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 12 december 2017

Ondernemer die corporate opportunity privé pakt, komt bedrogen uit

Een ondernemer ziet overal kansen. Kansen om te groeien, om uit te breiden, om de omzet te laten stijgen. Maar welke kans pak je? En als de vennootschap een kans niet pakt, mag de bestuurder die kans dan zelf pakken?

Hoe ondernemend het ook is, het kan misgaan als de bestuurder een zakelijke kans buiten de vennootschap om op persoonlijke titel pakt. Uit de jurisprudentie volgt dat de bestuurder in een dergelijke situatie verplicht is de zakelijke kans eerst aan overige bestuursleden en aandeelhouders van de vennootschap voor te leggen. Pas als deze de kans afwijzen, zou de bestuurder de kans op persoonlijke titel kunnen pakken. Volgt hij deze route niet, dan dreigt persoonlijke aansprakelijkheid.

Zakelijke kans op persoonlijke titel pakken

Een corporate opportunity gaat om de situatie waar een bestuurder een zakelijke kans niet oppakt met de vennootschap, maar er juist op persoonlijke titel mee aan de haal gaat. De kans die de vennootschap had, wordt corporate opportunity genoemd. Of daarvan sprake is, hangt af van de omstandigheden van het geval. Kenmerkend is wel dat de kans die zich voordoet past binnen de bedrijfsvoering van de vennootschap en dat het als zodanig ‘logisch’ zou zijn dat de vennootschap de kans pakt.

Besteelt de bestuurder de eigen vennootschap?

Als een kans zich voordoet moet de bestuurder eerst checken of de vennootschap de kans moet pakken. Bij de corporate opportunity is het van belang dat de bestuurder een scherp onderscheid houdt tussen de kansen die aan de vennootschap toekomen en mogelijke kansen die hij zelf kan oppakken. Op het moment dat een bestuurder buiten de vennootschap om zelf kansen pakt, kan dit vergaande consequenties met zich brengen. De bestuurder laadt namelijk de verdenking op zich dat hij feitelijk de eigen vennootschap besteelt met het ontnemen van de kans.

Tips: wat kan een bestuurder doen met een corporate opportunity

Mocht zich een corporate opportunity voordoen en de vennootschap overweegt deze kans te laten liggen, dan is de bestuurder verplicht de corporate opportunity voor te leggen aan eventuele andere bestuurders en aan de aandeelhouders van de vennootschap. Daarbij is het van belang het bestuur en aandeelhouders volledig en transparant te informeren. Pas nadat deze een kans hebben afgewezen, staat het de bestuurder vrij de kans als privé-persoon op te pakken.

Leg vast wie welke kansen mag pakken

Vanzelfsprekend blijft het ook dan de vraag of dit wenselijk is. De vennootschap kan ook bij een afwijzing voorkomen dat de bestuurder de kans zelf pakt. Om discussies te voorkomen is het raadzaam expliciet vast te leggen wanneer de kansen toekomen aan de vennootschap. En meer in het bijzonder de handelswijze vast te leggen als de bestuurder buiten de vennootschap om kansen wil pakken.

Bestuurder aansprakelijk wegens onrechtmatig handelen

Gaat de bestuurder in privé aan de haal met een kans die aan de vennootschap toebehoort, dan zal de bestuurder aansprakelijk zijn wegens onrechtmatig handelen. De vennootschap kan dan een schadevergoeding vorderen, dan wel eisen dat de corporate opportunity alsnog aan de vennootschap wordt overgedragen. Bij een vordering tot schade, zou als schade bijvoorbeeld de gemiste winst kunnen worden opgevoerd.

Ondersteuning Fruytier Lawyers in Business

Het team van Fruytier Lawyers in Business kan u helpen bij het bepalen of sprake is van een corporate opportunity en indien, hoe daarbij te handelen. Mocht u meer willen weten, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Artikelen door Myrddin van Westendorp

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.