flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 4 maart 2021

MKB, laat u niet bang maken maar laat u informeren over de WHOA

Afgelopen week verschenen er artikelen over potentieel misbruik van de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). De kans op misbruik van de WHOA zou groot zijn, omdat de informatieverplichting van de ondernemer kleiner is dan van een faillissement in de klassieke situatie. Belangrijke bron voor deze onrust is een oud rapport van het CBS over faillissementsfraude uit 2015. Behalve dat het rapport verouderd is, is de drempel voor fraude in dit rapport wel erg laag. Ondernemers laat u niet bang maken door het misbruik van de WHOA, in dit artikel informeren we u.

De curator kan tijdens het faillissement aangeven dat er mogelijk sprake is van:

  • Bestuurdersaansprakelijkheid;
  • Paulianeus handelen;
  • Onrechtmatig handelen.

Mocht er, nadat de curator dit kenbaar heeft gemaakt, een schikking worden getroffen of een procedure volgen dan voldoet het volgens het CBS aan de voorwaarde voor fraude.

Volgens het CBS rapport is er in maar liefst 30% van deze gevallen sprake van waarschijnlijk strafbaar of onrechtmatig handelen door de ondernemer.

Schikkingen

Bestuurders hebben vaak veel op hun bordje, zeker vlak voor een aanstaand faillissement. Dat er dan iets niet helemaal volgens de regels verloopt kan gebeuren. In de meeste gevallen gaat het om een administratieve fout of onhandigheid. Er volgt dan een brief van de curator. De curator meldt dan dat er onregelmatigheden zijn geconstateerd die een grondslag zouden kunnen zijn voor bestuurdersaansprakelijkheid, pauliana of onrechtmatig handelen. Vaak ziet de curator, na uitleg van de bestuurder, wat er is gebeurd en maakt hierover afspraken. In veel gevallen niets aan de hand en zijn deze afspraken schikkingen. Volgens het CBS vallen dergelijke schikkingen vervolgens in de categorie: zekere strafbare en of onrechtmatige benadeling van schuldeisers. Dat lijkt mij een te zware conclusie.

Verschil tussen WHOA en faillissement

In mijn ogen zouden schuldeisers juist moeten kijken naar het alternatief, wat zou er gebeuren zonder de WHOA? In veel gevallen zal dit het faillissement van de onderneming betekenen. Het verschil tussen WHOA of faillissement is in de praktijk: of een deel van de vordering/schuld krijgen, al dan niet verspreid over een langere termijn, of de vordering indienen bij de curator omdat de onderneming failliet is gegaan en dan maar zien wat er overblijft.

Benadeling

Als er voorafgaand aan het faillissement sprake is geweest van onrechtmatige benadeling van schuldeisers maakt in de meeste gevallen weinig verschil voor de gemiddelde crediteur. In het gros van de faillissementen blijft er voor hen sowieso nauwelijks wat over.
Een risico op een opzettelijke benadeling voor schuldeisers als gevolg van de WHOA is niet per definitie zo’n harde conclusie als het rapport van het CBS doet vermoeden. De drempel in dat rapport lag wel erg laag. Natuurlijk zullen er uitzonderingen zijn waarbij gefraudeerd wordt maar per saldo zullen er veel meer crediteuren betaald worden door invoering van de WHOA, daar ben ik van overtuigd. Laat u dus niet bang maken.

Laat u goed informeren

Wilt u als ondernemer in deze tijden uw goede handelsrelaties behouden zodat eventuele vorderingen betaald kunnen worden en u uw onderneming kan blijven voortzetten? Laat u dan vooral informeren over de WHOA. Een win-win mogelijkheid voor alle partijen. Neem contact op met een van onze specialisten of bel meteen +31(0) 205 210 130 om u vrijblijvend te laten informeren.

Artikelen door Vincent van Oosteren

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.