flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 19 april 2024

Meer uitleg over de activatransactie

Bedrijfsovernames vinden vaak plaats doordat de aandeelhouder(s) van een onderneming haar/hun aandelen verkopen aan een of meerdere koper(s). Wanneer 100% van de aandelen door de koper wordt gekocht, zal de koper na de transactie ook de enige en volledige eigenaar zijn van de onderneming. En indirect dus ook van de activa en passiva van de onderneming. Het kan voorkomen dat een koper echter niet de gehele onderneming wenst te kopen, maar slechts een (specifiek) onderdeel hiervan. Een koper kan er dan voor kiezen om (een deel van de) activa (bezittingen van een onderneming) te kopen. De voorwaarden van de koop worden vastgelegd in een activa koopovereenkomst, ook wel asset purchase agreement (“APA”) genoemd. In dit artikel ga ik in op de aandachtspunten bij een APA.

De APA

Bij een zogenaamde ‘activa transactie’ worden, in tegenstelling tot een aandelentransactie, de bezittingen van de onderneming gekocht. Het gaat dan vaak om activa zoals de inventaris en onroerend goed. Maar ook de immateriële activa zoals intellectuele eigendomsrechten of klantenlijsten. Het proces van een activatransactie verschilt in essentie niet veel van een aandelentransactie. Zo wordt er ook een letter of intent en een term sheet opgesteld. Daarnaast vindt er ook vaak een due diligence onderzoek plaats voordat de transactiedocumenten worden opgesteld. Tijdens het due diligence onderzoek zal er dan voor wat betreft de materiële activa (tastbare bezittingen) moeten worden nagegaan in welke fysieke staat de goederen zich bevinden.

Wanneer bijvoorbeeld de inventaris van de onderneming kapot of in een slechte staat verkeren, zal een koper hier natuurlijk minder voor willen betalen. Voor de immateriële activa zal voornamelijk moeten worden onderzocht in hoeverre het eigendom hiervan daadwerkelijk ligt bij de onderneming. Heeft de onderneming bijvoorbeeld het intellectueel eigendom op software of heeft de onderneming hier slechts een licentie voor? Nadat het due diligence onderzoek is verricht, wordt de APA opgesteld.

Aandachtspunten APA

In tegenstelling tot een aandelentransactie, moet er bij een APA altijd goed rekening worden gehouden met de verschillende soorten activa die worden gekocht door de verkoper. Verschillende activa worden juridisch gezien namelijk (formeel) op verschillende wijzen worden overgedragen. Zo moet onroerend goed bijvoorbeeld middels een notariële akte worden overgedragen, maar moet de inventaris (voor zover dit roerende zaken zijn) ‘slechts’ voldoende duidelijk en bepaalbaar zijn omschreven in de APA en dient het bezit daarvan te worden verschaft aan de koper. Het is dus belangrijk dat er rekening gehouden wordt met de verschillende (leverings)handelingen die dienen plaats te vinden voor een geldige overdracht van de activa.

Ook is er veel nauwkeurigheid en oplettendheid vereist bij het opstellen van de lijst(en) met activa die worden overgedragen. Het is immers zeer onwenselijk om na een transactie erachter de komen dat bepaalde (belangrijke) activa niet zijn opgenomen in de APA. Wanneer de aandelen in de onderneming zouden worden gekocht, worden álle activa meteen indirect eigendom van de koper.

Voor wat betreft werknemers van de onderneming zal koper afhankelijk van het specifieke geval deze moeten ‘overnemen’. Kortgezegd zal wanneer er sprake is van een overgang van de onderneming of een essentieel onderdeel daarvan de koper de arbeidsovereenkomsten onder dezelfde arbeidsvoorwaarden moeten voortzetten. In zulke gevallen gaan de werknemers dus automatisch over naar de koper.

Conclusie

De activatransactie lijkt tot zekere mate op de aandelentransactie als wordt gekeken naar het te doorlopen proces. Het is belangrijk om rekening te houden met welke specifieke activa worden gekocht, hoe deze dienen te worden overgedragen alsook of er sprake is van een overgang van de onderneming. Heeft u te maken met een activatransactie en wilt u hier graag nader advies over? Wij helpen u graag bij het gehele proces!

Vragen?

Heeft u vragen? Contact dan een van onze advocaten via de mail, telefonisch of vul het contactformulier in voor een vrijblijvend eerste gesprek. Wij denken graag met u mee.

Artikelen door Ravinder Sukul

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.