flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 26 mei 2020

Maatregelen overheid inzake corona

Verlenging NOW-regeling

De NOW wordt verlengd met een periode van 3 maanden, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus kan worden aangevraagd. Aanvragen kunnen vanaf 6 juli aangevraagd worden tot en met 31 augustus. Onder de nieuwe NOW-regeling wordt de omzetdaling vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus.

De referentiemaand voor de loonsom is vastgesteld op maart 2020 (peildatum 15 mei). Hierbij worden extra periode salarissen, zoals een dertiende maand en de uitbetaling van vakantiebijslag, uit de loonsom gehaald.
De boete bij ontslag om bedrijfseconomische redenen verdwijnt. Wel moeten ondernemers de loonkostensubsidie terugbetalen.

Ook wordt aan werkgevers de inspanningsverplichting opgelegd om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk.

Een bedrijf dient bij een beroep op de NOW geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen in te kopen over 2020 tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Dit geldt ook voor andere ondernemingen en instelling die niet via een aandeelhoudersvergadering werken, zoals coöperaties.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Omdat voor veel bedrijven naast personeelslasten ook de vaste lasten een probleem zijn komt in de plaats van de TOGS-regeling de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Sommige onderdelen van het MKB, zoals de horeca, recreatie, sportscholen, evenementen, kermissen, speelautomatenhallen, podia en theaters, worden hard geraakt door de crisis doordat ze de effecten voelen van de overheidsmaatregelen.
Afhankelijk van de omvang van bedrijven, de hoogte van de vaste kosten, en de mate van omzetderving, kunnen zij een tegemoetkoming van maximaal € 20.000,- voor hun vaste lasten krijgen. Dit zijn de sectoren die onder de huidige TOGS-regeling vallen. Enkel bedrijven die een omzetverlies van 20% lijden komen in aanmerking voor deze regeling.

TOZO-regeling

De TOZO wordt eenmalig met drie maanden verlengd, waarbij de uitkeringstermijn loopt tot en met 31 augustus. De nieuwe TOZO-regeling bevat een partnerinkomenstoet. Huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum zullen onder de nieuwe TOZO geen aanspraak meer kunnen maken op een tegemoetkoming op het levensonderhoud.
Voor zelfstandig ondernemers blijft het mogelijk om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen. Zelfstandig ondernemers kunnen een rentedragende lening afsluiten bij hun gemeente van maximaal € 10.157,-. Ook wanneer de ondernemer al eerder een lening heeft aangevraagd lager dan dit bedrag, kunnen zij een tweede lening af sluiten tot het maximumbedrag.

Extra budget financieringen

Er is 150 miljoen extra uitgetrokken voor de Corona Overbruggingsregeling. Via de Col worden leningen tussen de 50.000 en 2 miljoen euro verstrekt. Ook worden de verruimde garantie-instrumenten van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling en de Garantie Ondernemingsfinancierings-regeling verlengd. Tevens wordt de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling geïntroduceerd.

Verlenging belastingmaatregelen

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Ondernemers krijgen bij een eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Zij kunnen langer dan drie maanden uitstel van betaling krijgen als zij aannemelijk maken dat ze door de coronacrisis in betalingsproblemen zijn gekomen. Voor uitstel van langer drie maanden geldt de eis dat de ondernemer verklaart geen dividenden en bonussen uit te zullen keren, of eigen aandelen in te zullen kopen.

De verlaging van de invorderingsrente die per 23 maart 2020 is ingegaan wordt verlengd tot 1 oktober 2020. Ook de verlaging van de belastingrente voor alle belastingmiddelen behalve de inkomstenbelasting (IB), die op 1 juni 2020 in gaat, wordt verlengd tot 1 oktober 2020.

Artikelen door Marcel Fruytier

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.