flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 4 november 2015

Koper zit na pre-pack niet vast aan personeel

Het personeel van een bedrijf dat doorstart na een pre-pack, gaat niet automatisch over naar de opvolger. Dit werd recent door de rechtbank bevestigd. Namens de oud-werknemers van de failliete garnalenleverancier Heiploeg hebben de vakbonden FNV en CNV de rechtbank tevergeefs verzocht te bepalen dat het personeel in dienst was gekomen bij de koper. Pre-pack is een gecontroleerde vorm van faillissement waarmee veel economische schade kan worden voorkomen.

Snelle doorstart Heiploeg na faillissement door pre-pack

Heiploeg, de grootste garnalenverwerker van Europa, ging begin 2014 failliet nadat het een boete wegens kartelafspraken niet kon betalen. Voorafgaand aan dit faillissement werd er in stilte geprobeerd een koper voor de activiteiten van het bedrijf te vinden. Middels deze pre-packprocedure kon Heiploeg na een faillissement een snelle doorstart maken waarbij een hogere verkoopopbrengst kon worden gehaald, met behoud van de klantenkring en de werkgelegenheid. Nadat er een koper werd gevonden, werd Heiploeg failliet verklaard en werden de gekochte onderdelen overgedragen aan de koper.

Pre-pack geen overgang van onderneming volgens koper

Na de overgang kregen ongeveer 210 werknemers een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden bij de koper, echter tegen mindere arbeidsvoorwaarden. Ongeveer 90 oud-Heiploeg medewerkers kregen geen nieuwe arbeidsovereenkomst en verloren door het faillissement hun baan. De koper stelde zich op het standpunt dat de pre-pack geen overgang van onderneming was en dat het personeel van Heiploeg daarmee niet automatisch bij haar in dienst waren gekomen. Het stond de koper dus vrij oud-werknemers van Heiploeg al dan niet een nieuw aanbod te doen tegen gewijzigde voorwaarden.

Vakbonden vinden dat personeel automatisch meegaat

Volgens de vakbonden FNV en CNV was er bij een pre-pack wél sprake van een overgang van onderneming. Ten gevolge daarvan zou het personeel automatisch zijn overgegaan naar een koper. De vakbonden menen dat de pre-packprocedure in strijd is met (het doel van) de wet en een Europese richtlijn die de rechten van werknemers bij de overgang van een onderneming beschermen. Daarmee zouden de werknemers in een situatie zoals deze zich voordeed bij Heiploeg ten onrechte, door ontslag of ongunstigere arbeidsvoorwaarden, worden benadeeld. De vakbonden legden hun vorderingen voor aan de Rechtbank Overijssel.

Rechtbank: pre-packprocedure juist uitgevoerd

De rechtbank oordeelde dat de doorstart correct is verlopen. De rechter stelde vast dat de activiteiten van Heiploeg pas ná het uitgesproken faillissement zijn overgenomen door de koper. Daarbij geldt dat de curator van Heiploeg de arbeidsovereenkomsten rechtsgeldig heeft opgezegd waarna het koper dus vrijstond een groot deel van het werknemersbestand een nieuw aanbod te doen. Ook als het aanbod niet gelijk was aan de voorwaarden zoals deze golden bij Heiploeg. Dat daarbij misbruik van het faillissementsrecht is gemaakt, is volgens de rechtbank niet gebleken.

Na pre-pack geen recht op baanbehoud

De doorstart met toepassing is de pre-packmethode is daarmee overeenkomstig de wet en de Europese richtlijn. De bepalingen die gelden bij een gewone overgang van een onderneming gelden niet. Daarmee hebben werknemers geen recht op behoud van hun baan of arbeidsvoorwaarden.

Nog geen wettelijke basis voor pre-pack

De pre-pack heeft in Nederland nog geen wettelijke basis. Maar met het indienen van een wetsvoorstel voor verandering van de faillissementswet, zal dit binnenkort anders worden.

Fruytier Lawyers in Business heeft in de afgelopen jaren een groot aantal pre-packs succesvol afgerond. Neem direct contact op met mvanwestendorp@flib.nl. Bellen kan natuurlijk ook 020 – 52 10 130.

Artikelen door Myrddin van Westendorp

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.