flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 13 december 2022

Kan een werknemer terugkomen op ontslag?

De meeste ontslagzaken voor de rechter gaan over de vraag of een werkgever een werknemer wel mocht ontslaan. Minder bekend maar zeker niet zeldzaam is de situatie dat een werknemer zelf ontslag heeft genomen maar zijn ontslag wil intrekken. Er wordt dan geprocedeerd over de vraag of dat ontslag wel stand houdt. Hoe zit dat? Met name voor werkgevers ligt hier een taak.

Hoe neemt de werknemer ontslag?

De meeste werknemers die zelf ontslag nemen doen dat omdat ze een andere baan hebben gevonden, het werk tijdens de proeftijd niet bevalt of omdat ze bijvoorbeeld gaan verhuizen. Er is een prettig gesprek tussen beide, de opzegtermijn wordt netjes in acht genomen, de werkgever bevestigt het ontslag en maakt een eindafrekening.

Er zijn echter ook situaties waarin de werknemer op een niet zo ondubbelzinnige wijze ontslag neemt. Denk aan een werknemer die het niet zo nauw neemt met de werktijden en een mail stuurt aan zijn leidinggevende met de tekst “Ik heb rust nodig ik kom niet meer”. Of per Whatsapp een bericht aan zijn baas stuurt “Ik ziet het niet meer zitten en stop ermee”. Het komt ook voor dat er een ruzie is ontstaan op de werkvloer en een werknemer zijn toegangspas op het bureau van zijn baas gooit en roept dat hij het gehad heeft, de deur beent uit om vervolgens niet meer terug te komen. Hier is niet zo duidelijk wat de werknemer nu heeft bedoeld. Hij heeft wel gezegd dat hij stopt maar bedoelde hij daarmee ook dat hij het dienstverband wilde beëindigen?

Gevolgen van het ontslag voor de werknemer

De gevolgen voor de werknemer zouden zijn, verlies aan inkomen, verlies van ww-uitkering of zw-uitkering en wellicht is hij schadeplichtig omdat er is opgezegd zonder de opzegtermijn te respecteren. Dat zijn forse consequenties.

Duidelijke en ondubbelzinnige verklaring

Stel dat die werknemer later met hangende pootjes op de stoep van de werkgever staat omdat zijn ww-aanvraag is afgewezen. Moet een werkgever die werknemer terugnemen? Daar zegt de jurisprudentie het volgende over.

Opzegging door de werknemer is niet afhankelijk van de vorm. Het hoeft dus niet schriftelijk. Als er maar een duidelijke en ondubbelzinnig verklaring van de werknemer is die gericht is op beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De handeling of uitspraak van de werknemer moet dus overeenstemmen met zijn wil. Als dat zo is, kan de werknemer niet terugkomen op zijn ontslag.

Onderzoeksplicht voor werkgever

Omdat de financiële consequenties zo ernstig zijn vindt de rechter dat niet te snel mag worden aangenomen dat de handeling tot opzeggen ook overeenstemt met de werkelijke wil van de werknemer. Daarom wordt er van de werkgever verwacht te verifiëren of de werknemer zich bewust is van de nadelige consequenties van de opzegging en of het dus ook wel de wil van de werknemer was. De werkgever heeft dus een onderzoeksplicht.

Gevolgen werkgever

Het kan knellende situaties opleveren. Als de werkgever geen onderzoek heeft verricht naar de wil van de werknemer kan het zijn dat de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig is geëindigd. Die duurt dan nog steeds voort. Dat kan vervelend zijn als de werkgever inmiddels al is gestopt met het betalen van loon, de positie inmiddels al is opgevuld, er geen vertrouwen meer is, etc. Voor beide partijen niet wenselijk.

Tips

Neemt een werknemer ontslag, zorg als werkgever dan altijd dat je direct contact opneemt met de werknemer en hem wijst op de gevolgen. Geef de werknemer vervolgens een korte periode de tijd om nog even goed na te denken over het ontslag. Sommige werkgevers plannen een exit-gesprek in waar een reflectie op het dienstverband plaatsvindt. Als dit vervolgens schriftelijk wordt bevestigd dan is duidelijk wat de werknemer zijn bedoeling was. Zo kan hij minder makkelijk er op terugkomen.

Ook als werknemer moet je je goed bewust zijn van de gevolgen van je ontslag. Je kan er niet zomaar op terugkomen als je dit namelijk wel ondubbelzinnig hebt gedaan. Respecteer je niet de opzegtermijn, dan ben je een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd. Die schadevergoeding is gelijk aan het loon dat de werknemer zelf had ontvangen als hij wel tot de laatste dag van de opzegtermijn had gewerkt.

Vragen hierover? Neem contact op met Judy Sliepen of Myrddin van Westendorp.

Artikelen door Judy Sliepen

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.