flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 10 december 2019

In 2020 wordt WW-premie bepaald naar type arbeidsovereenkomst

Vanaf 1 januari 2020 betalen werkgevers een lagere WW-premie over het loon van een werknemer met een vaste arbeidsovereenkomst en een hogere WW-premie voor een werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

Het is dus interessant om te bezien welke van uw werknemers wellicht kunnen worden omgezet naar een vaste arbeidsovereenkomst om zo in aanmerking te komen voor de lagere WW-premie.

Hoe regelen werkgevers de lagere ww-premie?

Voorwaarde om voor de lagere WW-premie in aanmerking te komen is dat de arbeidsovereenkomst schriftelijk is overeengekomen. De schriftelijke arbeidsovereenkomst moet door beide partijen ondertekend zijn. Er hoeven dus geen nieuwe arbeidsovereenkomsten gesloten te worden, maar mondelinge arbeidsovereenkomsten moeten wel tijdig schriftelijk worden bevestigd en door beide partijen ondertekend worden. Een addendum op een lopende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarmee de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt verlengd, voldoet eveneens.

Een andere voorwaarde was dat de arbeidsovereenkomst voor 1 januari 2020 getekend diende te zijn. Omdat bleek dat dit voor veel werkgevers niet haalbaar was, is er nu een coulanceregeling aangekondigd.

Coulance regeling

Concreet betekent dit het volgende. Werkgevers mogen de lage WW-premie afdragen, ook als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (niet zijnde een oproepovereenkomst) nog niet schriftelijk is vastgelegd en getekend.

In die situaties kunnen werkgevers in de loonaangifte de indicatierubriek ‘schriftelijke arbeidsovereenkomst’ vullen met ‘ja’. Deze coulance geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten van werknemers die voor 1 januari 2020 in dienst zijn getreden. Voor nieuwe werknemers geldt deze regeling dus niet.

Uiterlijk voor 1 april 2020 dient voor deze werknemers de door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst alsnog in de loonadministratie aanwezig te zijn. Uit die arbeidsovereenkomst moet dan blijken dat werknemer reeds voor 1 januari 2020 bij werkgever in dienst was.

Als niet voor 1 april 2020 aan deze voorwaarden is voldaan maar de arbeidsovereenkomst wel voortduurt na 31 maart 2020, is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.

Uitzondering

Arbeidsovereenkomsten die oproepovereenkomsten zijn maar wel voor onbepaalde tijd zijn afgesloten, zijn uitgezonderd van de lagere WW-premie. Voor die groep werknemers geldt de hogere WW-premie.

Arbeidsovereenkomsten

Als werkgever kan er financieel voordeel worden bereikt door lopende tijdelijke arbeidsovereenkomsten of mondelinge arbeidsovereenkomsten om te zetten in schriftelijke arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Indien de overeenkomst tijdig is gesloten, geldt vanaf 1 januari 2020 de lagere WW-premie.

Onze arbeidsrechtspecialisten kunnen u assisteren bij het juist implementeren van deze nieuwe regeling om zodoende in aanmerking te komen voor de lagere WW-premie.

Artikelen door Myrddin van Westendorp

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.