flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 20 mei 2024

Goedkeuring nieuwe huurwet: impact en vooruitzichten

Op donderdag 25 april heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet betaalbare huur, met het streven deze nieuwe wet op 1 juli 2024 van kracht te laten worden. De uiteindelijke implementatie hangt echter af van verschillende factoren, waaronder de behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer. De Wet betaalbare huur is een initiatief van demissionair minister Hugo de Jonge, met als doel huurders te beschermen die momenteel te veel betalen voor hun woning. In dit artikel zullen de beoogde veranderingen en de mogelijke gevolgen daarvan worden besproken.

Nieuw puntensysteem

Er zijn twee categorieën huurwoningen: sociale huur en vrije sector huur. Op dit moment geldt voor sociale huur een gemaximeerde huurprijs, terwijl verhuurders in de vrije sector in principe vrij zijn om hun huurprijzen te bepalen.
De maximale huurprijs van een sociale huurwoning wordt berekend volgens een puntensysteem. Een woning krijgt punten toegekend op basis van de kwaliteit van de woning, waaronder het woonoppervlakte, de voorzieningen in de woning, de WOZ-waarde en de energiezuinigheid. Hoe meer punten een woning heeft gescoord, hoe hoger de huurprijs mag zijn. Onder de nieuwe wet zal dit systeem worden uitgebreid, waardoor er een ‘gereguleerde middenhuur’ moet ontstaan.

Gereguleerde middenhuur

Een sociale huurwoning met 147 punten heeft een wettelijk maximale huurprijs van ongeveer 880 euro. Onder de nieuwe wet wordt dit puntensysteem verruimd. Zo zullen woningen met een score tussen de 148 en 186 punten – die momenteel nog onder de vrije sector vallen – worden geclassificeerd als gereguleerde middenhuurwoningen. Voor een huurwoning tot 186 punten zal ook een maximale huurprijs gelden. Deze komt te liggen op ongeveer 1100 euro.

Puntensysteem afdwingbaar

De nieuwe wet regelt verder ook dat het puntensysteem afdwingbaar wordt. Gemeenten gaan erop toezien dat verhuurders zich aan het puntensysteem houden en niet te hoge huren vragen. Het wordt ook makkelijker voor huurders om zelf een melding te maken. Zij kunnen onder de nieuwe wet op ieder moment naar de Huurcommissie stappen voor een huurprijstoetsing.

Wat betekent dit voor huur- en verhuurders?

De huurprijzen zullen naar verwachting gaan dalen bij de inwerkingtreding van de wet, die gepland staat voor 1 juli 2024. Op termijn zullen naar verwachting meer dan 300.000 huurwoningen in prijs dalen, met een gemiddelde verlaging van ongeveer 190 euro per maand. Het is echter belangrijk op te merken dat als je op dit moment een woning huurt, je huurprijs niet automatisch zal dalen vanaf 1 juli 2024. De wet is namelijk alleen van toepassing op nieuwe huurcontracten. Tot die tijd mag een verhuurder dus een hogere huur vragen.

Gevreesd gevolg

Een gevreesd gevolg is dat (particuliere) woningeigenaars hun huurwoningen massaal zullen verkopen. Een lagere huur leidt namelijk tot een lager rendement. Dit zal mogelijk resulteren in een nog krapper wordende huurmarkt, een zorg die ook gedeeld wordt door de Raad van State.

Hoe kan ik mij als verhuurder hierop voorbereiden?

De kans dat de Wet betaalbare huur op korte termijn zal worden ingevoerd wordt steeds groter. Het is verstandig om als verhuurder alvast te onderzoeken hoeveel punten uw woning scoort. Als dit aantal hoger is dan 186 punten, zal de woning in elk geval in de vrije sector blijven. Als de score lager is, kan deze mogelijk worden verhoogd tot boven de 186 punten door bijvoorbeeld investeringen in verduurzaming. Dit kan op de lange termijn zeker lonend zijn.

Vragen

Heeft u vragen over de nieuwe wet of andere vraagstukken aangaande het huurrecht? U kunt bij ons een gratis intakegesprek van 30 minuten inplannen. Wij beantwoorden graag uw vragen en helpen u graag verder. Contact dan een van onze advocaten via de mail, telefonisch of vul het contactformulier in voor een vrijblijvend eerste gesprek. Wij denken graag met u mee.

Artikelen door Koen Wanders

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.