flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 21 november 2022

Gemeente in startblokken om energielabelplicht kantoren te handhaven

Per 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen groter dan 100 m² minimaal energielabel C hebben. Minder dan de helft van de kantoren voldeed halverwege dit jaar aan die eis. In een eerder artikel besteedden we aandacht aan de schade die huurders mogelijk oplopen bij een slecht energielabel. Inmiddels is bekend hoe de overheid het handhavingstraject heeft vormgegeven. Wat staat gebouweigenaren en huurders van een onzuinig kantoor te wachten?

Gebouweigenaar verantwoordelijk

De verantwoordelijke voor het voldoen aan de labelplicht is de gebouweigenaar. Dit geldt zowel voor gebouwen in eigen beheer, als voor verhuurd onroerend goed.

Gemeente controleert

In de handhavingsrichtlijn is de gemeente aangewezen als partij om de naleving te controleren. Waar gemeentelijke handhavingstrajecten soms rommelig en met vertraging kunnen verlopen, is dat in het geval van de labelverplichting waarschijnlijk niet zo. De gemeente wordt geholpen door informatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, kortweg RvO. Deze organisatie reikt de gemeenten per kwartaal lijsten aan met de ‘status’ van een gebouw. Hierop is te zien of het gebouw – indien het een label heeft – voldoende of onvoldoende energiezuinig is. Is geen label voor handen, dan bevat de lijst een inschatting of het gebouw wel of niet energiezuinig genoeg is. De gemeente heeft dus een periodiek bijgewerkt overzicht.

Het handhavingstraject

Het traject bestaat uit meerdere onderdelen.

  1. Een reminder:

Eind 2022, maar mogelijk begin 2023, ontvangen de eigenaren en eventueel bekende huurders een vooraankondiging per brief, dat zij mogelijk nog niet voldoen aan de labelverplichting. De termijn om hieraan te voldoen zal nog niet in deze brief vermeld staan.

  1. Een aanschrijving:

Vanaf 1 januari 2023 kan de gemeente overgaan tot aanschrijving. De gemeente stelt dan een termijn van 12 weken om het energielabel te overleggen. Wie het label nog niet heeft, moet het dan aanvragen. Ligt het in de lijn der verwachting dat label C niet wordt gehaald, of komt uit de keuring dat dit niet zo is, dan dient ook een plan te worden ingediend om het pand binnen een jaar na de aanschrijving toch te laten voldoen. Als de werkzaamheden – of geplande werkzaamheden – langer dan 6 maanden duren, dan moet de gemeente tussentijds controleren.

  1. Controle

Na de initiële termijn van 12 weken na de aanschrijving zal de gemeente controleren of het juiste label is behaald, of, indien dit niet zo is, het verbeterplan voldoet.

  1. Dwangsom of sluiting

Wordt niet aan de plicht voldaan, of voldoet het pand na een jaar na de initiële aanschrijving nog niet aan de eisen, dan gaat de gemeente over tot handhaving. In de richtlijnen is opgenomen dat de gemeente na het verstrekken van een termijn van nogmaals 12 weken een boete van € 2.000 per week oplegt, met een maximum van € 20.000. Hierna kan de gemeente overgaan tot sluiting van een pand.

Kader: Voor wie gold ook alweer de labelplicht?

Het hebben van energielabel C is verplicht voor kantoorgebouwen. Maar, niet elk gebouw met een kantoorfunctie hoeft energielabel C te halen. Kortweg zijn kantoren uitgezonderd die:

  • kleiner zijn dan 100 vierkante meter
  • aangemerkt zijn als monument;
  • bestemd zijn voor tijdelijk gebruik;
  • op de planning staan om te worden onteigend;
  • multifunctioneel zijn, waarbij het kantoorgedeelte minder dan de helft van de oppervlakte bedraagt.

Daarnaast is het mogelijk dat het kantoorgebouw normaal gesproken wel een label moet hebben, maar dat het in een bepaald geval onredelijk is. Het gaat dan om maatregelen die meer dan 10 jaar nodig hebben om hun geld op te brengen, de zogenoemde ‘hardheidsclausule’. Het is hier van belang dat de maatregel in zijn algemeenheid in deze periode niet wordt terugverdient. Een verhuurder die zijn huurprijs gedurende (een groot deel) van deze periode niet kan verhogen, kan zich hier dus niet op beroepen. Bij vragen kunt u contact opnemen via de mail of telefonisch.

Artikelen door Hugo Roelink

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.