flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 5 oktober 2022

Schadevergoeding bij tochtig kantoorpand

Per 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Medio 2022 schatte de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat minder dan de helft van de kantoorgebouwen voldeed aan de eis. Elf procent was volgens de norm te tochtig en 41 procent had nog geen label. Veel verhuurders zal het dus niet lukken om aan de norm te voldoen.

Gevolgen slecht of geen label

Is het label niet voor handen, of voldoet het pand per 1 januari niet aan de norm? Het gebouw is dan officieel niet meer geschikt als kantoorgebouw. Er is dan sprake van een gebrek aan het gehuurde. De verhuurde zaak kan de huurder immers namelijk niet het genot kan verschaffen dat een huurder bij het aangaan van de overeenkomst mocht verwachten. Dat het pand een slechte energieprestatie heeft, is onder normale omstandigheden ook niet toe te rekenen aan de huurder zelf.

Verhuurder herstelt meestal

De verhuurder dient de herstelling van de gebreken aan te pakken en te betalen. Hierbij valt te denken aan de isolatie van een gevel of dak, of het installeren van HR++glas. Maar, kleinere herstellingen zijn doorgaans voor rekening van de huurder. Als het gewenste energielabel gehaald kan worden door het plaatsen van energiezuinige verlichting, dan is het redelijk dat de huurder dit zelf dient te regelen en bekostigen. Vaak geven het huurcontract en de algemene voorwaarden uitsluitsel over de plicht tot herstel, maar een afwijking van de norm is ook regelmatig ter sprake. In extreme gevallen waarbij de huurder alle kosten draagt kan het zelfs voorkomen dat de huurder verplicht is tot al het herstel, dus ook de isolatie van de gebouwschil.

Energierekening deels vergoed als herstel uitblijft

Is het duidelijk dat het gebrek voor rekening van de verhuurder komt en heeft de huurder het gebrek gemeld? Dan heeft de verhuurder een redelijke termijn om het gebrek te herstellen. Ga dus op tijd na of uw pand het juiste energielabel heeft. Laat de verhuurder de aanvraag van het energielabel na, of wordt het pand niet afdoende verduurzaamd om aan de norm te voldoen? Dan staan er voor de huurder meerdere opties open.
Naast het zelf herstellen van het gebrek en het verhalen van de lasten hiervan op de verhuurder, kan de huurder mogelijk ook een huurvermindering en/of aanvullende schadevergoeding vorderen voor de periode dat het gebrek aanwezig was.
Met de huidige energieprijzen kan schadevergoeding vorderen interessant zijn als het gebrek groot is. Een pand met slechte isolatie of gedateerde installaties verbruikt veel meer energie. Dat is terug te zien in het gas- en elektriciteitsverbruik. Door de verhuurder in feite te verplichten mee te betalen aan de energierekening, wordt deze bovendien aangespoord op te schieten met de verduurzaming.
In extreme gevallen kan de huurder ook de betaling van de huurpenningen opschorten of het huurcontract geheel of gedeeltelijk ontbinden. Schakel hiervoor altijd een specialist in, omdat de gevolgen van verkeerd handelen groot kunnen zijn.

Uw energielabel

Op de website van EP online kunt u aan de hand van uw adres nagaan wat het energielabel van uw huurpand is.

Advies

Heeft u vragen over de ontwikkelingen over het huurrecht? Neem dan gerust contact op via telefoon, mail of vul het contactformulier in op de contactpagina.

Artikelen door Hugo Roelink

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.