flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 15 maart 2023

Geldt er een maximum voor de huurverhoging van uw bedrijfspand?

Vrijwel ieder jaar stijgen de huurprijzen in Nederland per 1 juli. De afgelopen jaren lag deze jaarlijkse huurprijsverhoging zelfs boven de inflatie en stegen de huurprijzen harder dan de inkomens. In februari 2021 nam de Tweede Kamer om deze reden een motie aan waarmee de overheid ingrijpt in de contractsvrijheid tussen huurders en verhuurders.

Whitepaper vastgoedrecht
 

Huurverhoging in de woningsector

Voor vrijesectorwoningen is een huurverhoging toegestaan indien partijen een huurverhogingsmogelijkheid zijn overeengekomen (zoals een indexatie), maar het percentage dat de huur mag stijgen is gemaximaliseerd op 4,1%.

De huurverhoging in de vrije sector is gekoppeld aan de loonontwikkeling, als die lager is dan de inflatie. De inflatie van december 2021 tot december 2022 was 9,7%. De loonontwikkeling in die periode was 3,1%. Daarom is de toegestane jaarlijkse huurverhoging in het kalenderjaar 2023 maximaal (3,1% + 1 =) 4,1% in de vrije sector.

Die toegestane jaarlijkse huurverhoging van maximaal 4,1% geldt ook voor ligplaatsen voor woonboten in 2023.

Voor sociale huurwoningen gelden tot 1 juli 2023 dezelfde regels voor maximale huurverhoging die vanaf 1 juli 2022 golden. Vanaf 1 juli 2023 gelden de regels die hier te vinden zijn.

Huurverhoging bij bedrijfspanden

Gelden deze nieuwe regels dan ook voor uw bedrijfspand? Dit is niet het geval. De maximalisering van de huurprijsverhoging heeft enkel betrekking op de woningsector. Dit betekent dat de verhuurder van een bedrijfspand nog steeds jaarlijks de huurprijs mag aanpassen aan de gestegen consumentenprijsindex. Dit is de maatstaf waarmee de jaarlijkse inflatie wordt gemeten.

Whitepaper vastgoedrecht

De mogelijkheid van een jaarlijkse verhoging van de huurprijs, ook wel een periodieke indexering genoemd, dient wel in de huurovereenkomst te zijn vastgelegd. Wanneer partijen dit niet zijn overeengekomen kan de verhuurder geen gebruik maken van deze jaarlijkse prijsverhoging. In de praktijk zal een periodieke indexering dan ook in de meeste huurovereenkomsten van bedrijfsruimten zijn opgenomen.

Bedrijfsruimten in coronatijd

Ondanks dat de huurverhoging voor bedrijfspanden niet is gemaximaliseerd, kan de rechter wel op een andere manier huurders bescherming bieden. Wanneer huurders als gevolg van de coronamaatregelen omzetverlies lijden kan de rechter aan hen een huurkorting toekennen ten koste van de verhuurder. Sinds het begin van de coronacrisis zijn al flink wat huurders naar de rechter gestapt en in veel gevallen heeft de rechter een huurvermindering vastgesteld. We schreven daarover al eerder op onze website.

Aanpassing van de huurprijs van bedrijfsruimten

Wanneer blijkt dat de huurprijs van een bedrijfsruimte niet overeenstemt met de huurprijs van vergelijkbare bedrijfsruimten kunnen zowel de huurder als de verhuurder vorderen dat de huurprijs wordt aangepast op grond van artikel 7:303 van het Burgerlijk Wetboek. Voor huurovereenkomsten voor bepaalde tijd kan wijziging van de huurprijs worden gevorderd na afloop van de overeengekomen duur. Voor huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd kan dit na vijf jaar. Deze mogelijkheid bestaat uitsluitend voor de huurprijs van middenstandsbedrijfsruimte als bedoeld in art. 7:290 BW en niet ook voor overige bedrijfsruimte ex art. 7:230a BW.

Whitepaper vastgoedrecht

De rechter zal bij het beoordelen van een dergelijke vordering kijken naar de gemiddelde huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimten. De rechter kijkt ter plaatse naar de periode van vijf jaar voorafgaand aan de vordering. Wanneer de rechter constateert dat de huurprijs te ver afwijkt van dit gemiddelde zal hij een nieuwe huurprijs vaststellen.

Heeft u vragen over uw bedrijfsruimte?

Heeft u vragen over de huurprijs van uw bedrijfsruimte? Onze huurrecht advocaten van Fruytier Lawyers in Business adviseren u graag! U kunt ons bereiken via mail, telefoon of via het contactformulier onderaan deze pagina.

Artikelen door Koen Wanders

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.