flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 17 december 2018

Eerste Kamer steunt Netherlands Commercial Court

Wetsvoorstel NCC

De Eerste Kamer heeft dinsdag 11 december ingestemd met een wetsvoorstel van minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker,  voor Engelstalige rechtspraak in internationale handelskamers (Engelstalige rechtspraak internationale handelskamers rechtbank en gerechtshof Amsterdam (Netherlands Commercial Court). Het wetsvoorstel werd gesteund door alle fracties.

Engelstalige rechtspraak

Het wetsvoorstel maakt in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam mogelijk. Hiermee kan bij internationale handelsgeschillen, indien daar door de betrokken partijen afspraken over zijn gemaakt, in de Engelse taal geprocedeerd worden. Met dit voorstel wordt de internationale handelskamer van de rechtbank Amsterdam (Netherlands Commercial Court (NCC)) en van het gerechtshof Amsterdam (Netherlands Commercial Court of Appeal (NCCA)) opgericht.

Waarom de NCC?

Met de NCC komt de Rechtspraak tegemoet aan een groeiende behoefte bij internationaal actieve bedrijven. De NCC biedt hen een deskundig forum dat hun internationale handelsgeschillen kan oplossen binnen een redelijke termijn en tegen redelijke kosten.

Voor Nederlandse bedrijven is de NCC een uitkomst: zij krijgen vaker te maken met internationale handelsgeschillen met Engelstalige partijen. De mogelijkheid om bij de NCC in het Engels te procederen betekent dat bewerkelijke vertalingen niet meer nodig zijn. Naast het kostenvoordeel leidt dit ook tot meer efficiëntie.

Zorgen MKB?

Tijdens het debat op 4 december jl. uitten de fractiewoordvoerders hun zorgen over onder meer de toegankelijkheid van de Engelstalige rechtbank voor het midden- en kleinbedrijf (MKB), de kostendekkende griffierechten – een unicum in de Nederlandse rechtspraak -, en wat er met eventuele financiële overschotten zou gebeuren. Minister Dekker zegde in het debat toe dat er geen precedentwerking uit zal gaan van de kostendekkende griffie, betoogde dat een op Nederlands grondgebied gevestigde Engelstalige rechtbank juist drempelverlagend werkt voor het MKB en beloofde na vijf jaar een tussentijdse evaluatie te laten doen. Ook zegde hij toe dat eventuele financiële overschotten zullen terugvloeien naar de rechtspraak zelf.

Het NCC heeft de potentie om een goed alternatief te worden voor steeds de kostbaarder wordende internationale arbitrageprocedures en kan bovendien van belang zijn voor de (concurrentie-)positie van Nederland als vestigingsland.

Neem contact op

Heeft u als ondernemer vragen over de NCC? Dan bent u bij Fruytier Lawyers in Business aan het goede adres. Neem contact op met een van onze specialisten of bel meteen op +31(0) 205 210 130.

Artikelen door Koen Wanders

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.