flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 15 juni 2022

Digitale oprichting van de BV

Momenteel worden alle rechtspersonen in beginsel opgericht door middel van een notariële akte. Daardoor dient er altijd voor de oprichting van een besloten vennootschap (“BV”) een afspraak bij een notaris gemaakt te worden. De Europese Unie heeft echter in 2019 een Richtlijn aangenomen die de mogelijkheid moet geven een BV digitaal op te richten. In de Richtlijn is bepaald dat het vanaf 1 augustus 2021 mogelijk zou moeten zijn een BV digitaal op te richten, maar de lidstaten mochten maximaal 1 jaar van deze datum afwijken. Het wetgevingstraject was in Nederland nog niet afgerond en er werd uitstel gegeven tot 1 augustus 2022 voor implementatie van de Richtlijn in onze nationale wetgeving.

Doel

Het voorzien van een nieuwe procedure waarmee de oprichting van vennootschappen en de registratie daarvan volledig online kan worden verricht, heeft vooral als doel om de oprichting van vennootschappen en de registratie te vergemakkelijken en om de met de registratie gepaard gaande kosten, tijd en administratieve lasten te verminderen, met name voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen.

Wat worden de mogelijkheden?

Binnenkort is het dus mogelijk via een digitale notariële akte een BV op te richten. Deze digitale notariële akte zal dezelfde waarborgen omkleden als de papieren notariële akte. Het wordt mogelijk een BV op afstand op te richten via een beeldverbinding met de notaris. De notaris kan tijdens het digitale gesprek de oprichter van de BV online identificeren en spreken. Vervolgens kan de oprichtingsakte ook digitaal worden ondertekend.
Het zal voor ondernemers niet meer noodzakelijk zijn om bij een notaris fysiek langs te gaan. Dit betekent niet dat de tussenkomst van een notaris niet meer vereist is. Echter betekent dit wel dat de tussenkomst van een notaris zal plaatsvinden in digitale vorm via een beveiligd platform.

Belang notaris

De taak van een notaris is om te waarborgen dat tijdens de oprichting van een BV aan alle wettelijke vereisten is voldaan. De notaris legt de statuten van een BV vast in een oprichtingsakte en zorgt er vervolgens voor dat de BV wordt ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De taak van de notaris bij de digitale oprichting van de BV zal niet veel verschillen van een fysieke oprichting. Het enige verschil – en vooral het grote voordeel – is dat de oprichting sneller zal verlopen dan voorheen. Dit zal ondernemers tijd en daarmee geld schelen.

Deze nieuwe regeling zal 1 augustus 2022 in werking treden. Naast deze mogelijkheid om de oprichting digitaal te laten plaatsvinden, blijft de oprichting bij de notaris ook een optie. Indien er een vermoeden bestaat van identiteitsfraude, is het zelfs verplicht fysiek naar de notaris te gaan.

Meer weten over het ondernemingsrecht?

Bij Fruytier Lawyers in Business zijn wij in het ondernemingsrecht gespecialiseerd. Wilt u meer informatie over de (digitale) oprichting van uw vennootschap dan kunt u contact opnemen met ons team.

Artikelen door Marcel Fruytier

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.