flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 26 oktober 2022

(Digitaal) beslag

Ook in de rechtspraak is er sprake van digitalisering. De digitalisering in civiele procedures wordt ondertussen steeds meer concreet, althans er worden hierin stappen gemaakt. Er volgde hierop een oproep aan de advocatuur om beslagrekesten vooral digitaal in te dienen. Een beslagrekest is een verzoek van een schuldeiser aan de rechter om beslag te leggen op vermogensbestanddelen van een schuldenaar. Het geeft de griffies de mogelijkheid om het digitale werken goed onder de knie te krijgen. Ook biedt het de Rechtspraak leerzame praktijkervaring om de digitale toegang tot de rechter verder te verbeteren. En niet onbelangrijk: digitaal procederen is voor advocaten sneller en eenvoudiger dan procederen op papier.

Wat is mijn ervaring?

Ondertussen heb ik ook verschillende keren digitaal een verzoekschrift tot het leggen van beslag ingediend. Mijn ervaring is dat dit inderdaad prettig en snel werkt. De gewoonte om na te bellen en te vragen of het in goede orde is ontvangen zal er nog wel even in blijven zitten.

Waarom beslag leggen?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een schuldenaar niet betaalt. Hij kan financieel in een moeilijke positie zitten, maar hij kan er ook voor kiezen (om welke reden dan ook) om anderen wel te betalen, maar u niet. Door het leggen van conservatoir beslag krijgt u meer zekerheid van een afgeronde vordering. Daarnaast creëert het gelegde beslag direct urgentie ten aanzien van het openstaande bedrag en het zoeken naar een oplossing ten aanzien hiervan.

Hoe werkt beslaglegging?

Het is al mogelijk om conservatoir beslag bij de schuldenaar te leggen voordat een gerechtelijke procedure gestart is. De objecten of bankrekeningen worden door het beslag als het ware bevroren, zodat de schuldenaar daar niet meer vrijelijk over kan beschikken. Hierbij is het van groot belang om te weten dat de schuldenaar hier niet vooraf informatie over ontvangt. De schuldenaar is niet in staat zich voor te bereiden op het aanstaande beslag. Het leggen van beslag komt in veel gevallen dan ook als een verrassing voor de schuldenaar. De schuldenaar zit direct met een probleem dat hij niet heeft voorzien en waar hij vaak direct iets mee moet. In veel gevallen kan het zelfs zo zijn dat door het gelegde beslag de debiteur er alsnog voor kiest om te betalen in plaats van de gerechtelijke procedure af te wachten.

Een beslag leggen kan op vrijwel alle bezittingen van de van de schuldenaar waarmee de schuldeiser bekend is. Meestal gaat het om bankrekeningen, vastgoed, aandelen of beslag op een vordering van de schuldenaar op derden.

Wanneer er beslag op de bankrekening gelegd wordt kan hier niet meer vrijelijk over worden beschikt. Wanneer dit tegen het einde van de maand gebeurt en de uitkering van salarissen plaatsvindt kan dit vervelende directe en indirecte gevolgen hebben.

Wat te doen wanneer er beslag is gelegd?

Er kan door de schuldenaar een kort geding worden gestart waarin dan wordt gevorderd om het beslag op te heffen. De wet geeft aan dat het beslag wordt opgeheven indien: “summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht of van het onnodige van het beslag blijkt.” De opheffingskortgeding kan starten wanneer de ingestelde vordering niet deugdelijk is ofwel er onvoldoende onderbouwing is voor enige vordering. Ook dient het beslag te worden opgeheven wanneer door de schuldenaar zekerheid tot voldoening van de schuld wordt gesteld op een andere manier. Dit is bijvoorbeeld mogelijk wanneer er een bankgarantie is aangeboden of verstrekt.

Wil je beslag leggen of is er beslag gelegd? Bel dan gerust vrijblijvend over vragen!

Artikelen door Vincent van Oosteren

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.