flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 26 november 2020

De Rechtspraak publiceert procesreglement homologatie onderhands akkoord

De Rechtspraak publiceerde op 24 november een nieuw procesreglement met betrekking tot een bijzondere categorie insolventiezaken. Het reglement is opgesteld, omdat op 1 januari 2021 de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) in werking treedt. Wij informeerden u hier eerder over in dit artikel.

WHOA

Het Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) heeft als doelstelling ondernemingen in moeilijkheden minder snel failliet te laten gaan. Het voorziet hiermee in een wijziging van de Faillissementswet. De WHOA hoopt daarmee te voorkomen dat ondernemingen door een te zware schuldenlast of door te hoge structurele kosten in surseance van betaling of faillissement komen. Dit doordat de rechtbank een akkoord over het herstructureren en saneren van schulden goedkeurt, omdat de ondernemingen op zichzelf nog wel levensvatbaar zijn.

Door de nieuwe wet kunnen ondernemingen, hun schuldeisers en aandeelhouders bij een dreigend faillissement een bindend onderhands akkoord sluiten. Als dit akkoord wordt bekrachtigd door de rechter, geldt het voor alle schuldeisers – ook zij die niet met het akkoord hebben ingestemd.

Nu veel ondernemingen door de coronapandemie hun bedrijfsvoering niet op de gebruikelijke manier kunnen voortzetten, is de verwachting dat meer ondernemingen te maken krijgen met geldproblemen en misschien zelfs met faillissement.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) zei daarover: “Als een meerderheid van schuldeisers van een onderneming in ernstige financiële problemen het samen eens wordt over de afbetaling van schulden, kan het niet zo zijn dat één individuele schuldeiser of aandeelhouder daar een stokje voor steekt. Juist om te voorkomen dat bedrijven dan omvallen, maken we het in dit soort situaties makkelijker om tot een schuldsanering te komen en het bedrijf voort te zetten. Dat is goed voor werknemers, ondernemers én schuldeisers.”

Procesreglement

In het nieuwe procesreglement is onder meer te lezen hoe betrokken partijen een verzoek met betrekking tot de homologatie van een onderhands akkoord kunnen indienen bij de rechtbank.

Het nieuwe procesreglement treedt op 1 januari 2021 in werking en is te vinden op de reglementen-, procedures- en formulierenpagina.

Heeft u nog vragen? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Eén van de advocaten van Fruytier Lawyers in Business staat u graag te woord.

Artikelen door Koen Wanders

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.