flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 11 oktober 2023

De ongevraagde commissie van het recruitmentbureau

Als werkgever krijgt u geregeld ongevraagd kandidaten voorgesteld door werving- en selectiebureaus. Soms omdat er een openstaande vacature is, maar soms ook zomaar. Het kan natuurlijk zijn dat daar een kandidaat tussen zit met een interessant profiel. Via het werving- en selectiebureau komt u met de kandidaat in contact en op het moment dat het interessant wordt, vertelt het werving- en selectiebureau de prijs die zij bij u in rekening brengen indien u de kandidaat in dienst zou nemen.

De vraag is of dit zomaar kan? Bent u dan gehouden de commissie van het werving- en selectiebureau te betalen? Of kunt u de kandidaat in dienst nemen zonder een verplichting te hebben tegenover het werving- en selectiebureau? In dit artikel krijgt u antwoord op deze vragen.

Geen afspraken, geen verplichting

Het uitgangspunt is dat u niet gehouden bent aan afspraken zonder daarmee in te stemmen. Met andere woorden: het aanbod van het wervingsbureau moet door u worden aanvaard. Als u het aanbod niet aanvaardt, gelden de afspraken niet. Dat is ook voor de vergoeding die het werving- en selectie- of recruitmentbureau in rekening wil brengen bij het dienstverband van de kandidaat.

Als u gevraagd of ongevraagd een interessant profiel van een kandidaat krijgt opgestuurd, bent u dus vrij met deze kandidaat contact op te nemen en eventueel een arbeidsovereenkomst te sluiten. Dit geldt ook als het werving- en selectie- of recruitmentbureau haar algemene voorwaarden heeft meegestuurd. En ook als er in die e-mail een commissie of vergoeding wordt genoemd.

Dit is anders als de voorwaarden en prijs van het werving- en selectiebureau voorafgaande of gedurende het proces door u worden aanvaard. In dat geval komt er een overeenkomst tot stand. De aanvaarding moet daarvoor wel expliciet zijn en u moet dus weten waarmee u instemt; de kosten van het bureau mogen achteraf dus niet als verrassing komen.

Risico voor het wervings- en selectiebureau

Dit wordt ook bevestigd in een zaak tussen wervings- en selectiebureau Michael Page en een werkgever. Michael Page houdt zich bezig met arbeidsbemiddeling en heeft aan de hand van een vacature op de site van de werkgever een e-mail gestuurd. In deze e-mail maakt Michael Page duidelijk dat zij een beschikbare kandidaat heeft voor de vacature. De volgende dag meldt de werkgever dat er interesse in de kandidaat is. Michael Page stuurt een e-mail waarin hij het CV van de kandidaat opstuurt en vermeldt dat hij een samenwerkingsovereenkomst zal opstellen. Later volgt nog een e-mailbericht waarbij Michael Page de samenwerkingsovereenkomst aan de werkgever toestuurt.

Een maand later verneemt Michael Page dat de werkgever de kandidaat rechtstreeks heeft benaderd én heeft aangenomen. Michael Page meent dat de werkgever gehouden is tot het betalen van een (contractuele) boete en een schadevergoeding.

Zijn er afspraken gemaakt?

Om te kunnen oordelen of een overeenkomst tussen Michael Page en de werkgever is gesloten, moet vaststaan dat de partijen het eens zijn over de hoofdzaken uit die overeenkomst. Bijvoorbeeld is er overeenstemming over de te leveren diensten en de prijs. Als dit niet vaststaat dan is er niet voldaan aan het bepaalbaarheidsvereiste en is er geen overeenkomst.

Michael Page baseert haar boetevordering op de samenwerkingsovereenkomst welke zij heeft gestuurd na het versturen van het CV. Naar oordeel van de rechtbank heeft Michael Page niet meer gedaan dan het aanbieden van haar in algemene termen aangeduide diensten, en heeft de werkgever niet meer gedaan dan haar interesse tonen. Hiermee is géén overeenkomst tot stand gekomen en dus géén overeenstemming bereikt over de hoofdzaken van de samenwerking. Het was niet duidelijk welke werkzaamheden Michael Page wilde verrichten. Ook voor welke prijs dit moest gebeuren, en welke andere voorwaarden zij stelde was onduidelijk. Michael Page had er dus niet op mogen vertrouwen dat de werkgever instemde met de samenwerkingsovereenkomst.

Ook oordeelde de rechter dat Michael Page geen schade had geleden. De door Michael Page gekozen werkwijze, het doorsturen van een CV zonder dat een overeenkomst bestond met de werkgever, is voor risico van de partij die voor die werkwijze kiest.

Contact

Twijfelt u toch of u de kandidaat in dienst kan nemen zonder het betalen van een vergoeding aan het wervings- en selectiebureau? Contact dan een van onze advocaten via de mail, telefonisch of vul het contactformulier in voor een vrijblijvend eerste gesprek. Wij kijken graag met u mee om de risico’s in kaart te brengen.

Artikelen door Myrddin van Westendorp

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.