flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 16 februari 2017

Boete voor te laat betalende bedrijven

Goed nieuws voor kleine leveranciers. Binnenkort moeten bedrijven waaraan is geleverd binnen zestig dagen hun leveranciers betalen. Als deze termijn wordt overschreden dan krijgen bedrijven een boete van 8% bovenop de factuur en buiten de wettelijke rente gerekend. Dit omdat blijkt dat veelal kleine bedrijven geforceerd worden om akkoord te gaan met langere betalingstermijnen.

Initiatiefwetsvoorstel

De Tweede Kamer heeft dinsdag 14 februari 2017 met een meerderheid gestemd voor het initiatiefwetsvoorstel van CDA en PvdA dat dit moet regelen. De partijen beogen met het wetsvoorstel ervoor te zorgen dat grote bedrijven hun kleine toeleveranciers tijdig zullen betalen. Een jaarlijkse monitor van incassobureau Intrum Justitia heeft uitgewezen, dat de economie 7 miljard euro misloopt als gevolg van het slechte betalingsgedrag van bedrijven. In 2011 was dat overigens nog 15 miljard euro.

Macht van grote bedrijven

Het laat betalen door grote bedrijven wordt al jarenlang aangekaart door kleine leveranciers. Belangenorganisatie MKB-Nederland doet daarom onderzoek naar welke organisaties zich schuldig maken aan laat betalen. Kleine leveranciers blijken veelal te worden geforceerd akkoord te gaan met langere betalingstermijnen, vanwege de inkoopmacht van grote afnemers.

Agnes Mulder (CDA) stelt dat mkb’ers en zzp’ers door het slechte betalingsgedrag in de financiële problemen geraken en amper het hoofd boven water weten te houden. “Met dit wetsvoorstel komt daar een einde aan. Op tijd betalen is tenslotte normaal”, aldus Mulder. Hiermee wordt het overwicht van grote bedrijven op kleine leveranciers ingeperkt, hetgeen klaarblijkelijk hard nodig is.

Minister Henk Kamp, Economische Zaken, voelde overigens niets voor het wetsvoorstel. Hij is bang dat grote bedrijven door deze wet juist eerder geneigd zijn een betalingstermijn van 60 dagen te hanteren en daardoor later betalen dan ze in eerste instantie deden.

Tweetal tips

Twee tips die leiden tot het sneller betaald krijgen van facturen zijn het maken van duidelijke afspraken en daarnaast digitaal factureren. Dit zorgt dat afnemers niet voor verrassingen komen te staan en brengt daarnaast meer efficiency met zich mee.

Lees ook ons eerdere artikel over incassokosten bij B2B. Mocht u nog vragen hebben of hulp wensen bij onbetaald gelaten facturen neemt u contact op met onze specialisten.

Artikelen door Koen Wanders

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.