flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 6 maart 2015

Bestuurder aansprakelijk voor laten lopen grote kans

Een bestuurder die een ‘corporate opportunity’ laat liggen, kan aansprakelijk zijn voor de schade die zijn vennootschap daardoor lijdt. Onlangs werd een bestuurder hiervoor op de vingers getikt door de rechter. Hij had een kans voor zijn bedrijf doorgegeven aan een ander bedrijf waarvan hij borg stond voor een financiering.

Ernstig verwijt, aansprakelijk

Een bestuurder van een vennootschap is wettelijk verplicht zakelijke mogelijkheden in het voordeel van de vennootschap te benutten. Het ging er in deze recente zaak om dat de bestuurder – ook aandeelhouder – een corporate opportunity voor zijn onderneming liet liggen, terwijl deze mogelijkheid wel paste binnen de bedrijfsvoering van de vennootschap. In plaats dat de bestuurder de corporate opportunity aangreep, gebruikte hij de mogelijkheid voor een derde, zonder dat de vennootschap de mogelijkheid bewust en expliciet had vrijgegeven. Daarmee schoot de bestuurder te kort in de uitoefening van de aan hem opgedragen taak. Kon de bestuurder daarvan een ernstig verwijt worden gemaakt? Volgens de rechtbank wel. En daarmee was de bestuurder aansprakelijk voor de schade.

Eigen belang eerst

De bestuurder had de corporate opportunity doorverwezen naar een ander bedrijf waar hij geen bestuurder of aandeelhouder van was. Hij had in het verleden echter wel een borg afgegeven voor de financiering van dat bedrijf. Daarmee had de bestuurder er belang bij dat dit bedrijf ‘goed’ zou presteren. Met het doorgeven (en laten doorgeven) van de corporate opportunity terwijl de vennootschap deze zelf liet liggen, stelde de bestuurder zijn eigen belang boven dat van de vennootschap waarvoor hij werkte. Ook al was dit een indirect belang, er kon hem toch een ernstig verwijt worden gemaakt, aldus de rechtbank.

Kans moet binnen bedrijfsvoering passen

Dit oordeel past in de trend van de laatste jaren waarin je ziet dat het toe-eigenen van corporate opportunitys door bestuurders als onrechtmatig wordt gekwalificeerd tegenover de vennootschap. Daarbij spelen wel een aantal elementen. Zo moet de corporate opportunity passen binnen de bedrijfsvoering van de vennootschap. Daarbij speelt ook de vraag of er sprake is van een tegenstrijdig belang, waarbij de bestuurder zijn belang voorop stelt. In de rechtspraak zien we dat dit bijvoorbeeld het geval is als de bestuurder financiële belangen heeft in andere bedrijven (zoals borgstellingen of leningen) of vanuit een (direct of indirect) aandeelhouderschap in deze derde.

Overleg voordat de kans naar ander bedrijf gaat

Mocht u een corporate opportunity buiten het bedrijf willen leggen, dan doet u er als bestuurder goed aan dit eerst voor te leggen aan de overige bestuurders of de aandeelhouders van de vennootschap. Het zonder overleg doorspelen van corporate opportunitys kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid.

Artikelen door Myrddin van Westendorp

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.