flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 19 november 2021

Beide ouders krijgen recht op ouderschapsverlof

Vanaf augustus 2022 wordt de ouderschapsverlof regeling uitgebreid. Ouders hebben dan recht op negen weken betaald ouderschapsverlof bij de geboorte van een kind.

Hoe werkt ouderschapsverlof nu?

De huidige wetgeving geeft beide ouders recht op een ouderschapsverlof van 26 keer de wekelijkse arbeidsduur. Deze mag worden opgenomen tot de achtste verjaardag van het kind. Er geldt momenteel geen wettelijke loondoorbetalingsverplichting voor werkgevers. Ouders kunnen dit ouderschapsverlof nu voor eigen rekening opnemen. Wel is het zo dat veel cao’s in bepaalde mate loondoorbetalingsverplichtingen opleggen aan werkgevers.

Europese regelgeving ouderschapsverlof

Aanleiding voor de wijziging is de noodzakelijke implementatie van richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement die bepaalt dat lidstaten maatregelen moeten treffen om het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders beter te waarborgen. De Nederlandse wetgeving voldoet voor het grootste gedeelte al aan deze Europese richtlijn, maar op een aantal punten nog niet. Namelijk op het gebied van ouderschapsverlofrechten bleef Nederland achter bij de andere lidstaten.

Veranderingen ouderschapsverlof in 2022

Op 12 oktober 2021 is het Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet wijzigt o.a. de Wet arbeid en zorg en de Wet flexibel werken en zal per 2 augustus 2022 in werking treden. Ouders krijgen vanaf dan het recht op maximaal 26 weken ouderschapsverlof, waarvan 9 weken gedeeltelijk betaald en 17 weken onbetaald. Het doel van de wet is om een gelijkere verdeling van werk- en zorgtaken tussen de ouders mogelijk te maken.

De aangepaste verlofregeling is nadrukkelijk bedoeld voor beide ouders. Het doel van deze uitbreiding is om beide ouders de kans te geven om tijd met hun kind door te brengen in het eerste jaar na de geboorte. Het betaald ouderschapsverlof dient daarmee ook in het eerste levensjaar van het kind opgenomen te worden.

Wie betaalt het verlof?

Tijdens het ouderschapsverlof ontvangt de ouder een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het dagloon. Echter is het dagloon wel gemaximeerd tot het maximum dagloon wat jaarlijks wordt vastgesteld. De werkgevers hoeven tijdens het ouderschapsverlof het salaris dus niet door te betalen aan hun werknemer.

De werkgever hoeft weliswaar geen loon door te betalen (dat gaat via het UWV) maar uiteraard komen de eventuele kosten van vervanging van de medewerker daarvan wel bij de werkgever te liggen. Daarnaast blijven kosten in verband met bepaalde secundaire arbeidsvoorwaarden (zoals pensioenopbouw) tijdens het ouderschapsverlof voor rekening van werkgever.

Kan de werkgever ouderschapsverlof tegenhouden?

Net zoals nu het geval is, moet de medewerker het verlof straks ten minste twee maanden van tevoren schriftelijk aanvragen. De werkgever mag het ouderschapsverlof in principe niet weigeren. Dit zou uitsluitend anders kunnen zijn als sprake is van bijzonder zwaarwegende bedrijfsbelangen. Of deze grond zich voordoet, hangt volledig af van de specifieke omstandigheden van het geval.

Advies over werknemers en het ouderschap


Heeft u vragen over de ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht of wilt u weten wat deze wetswijziging voor u zal betekenen? Onze advocaten arbeidsrecht van Fruytier Lawyers in Business staan u graag te woord!

Artikelen door Myrddin van Westendorp

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.