flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 8 januari 2024

Aangescherpte woonregels Amsterdam

Sinds 1 januari 2024 is de nieuwe Huisvestingsverordening Amsterdam van kracht. In een artikel van Het Parool worden de belangrijkste wijzigingen besproken: woningruil wordt aan banden gelegd, minder Bed & Breakfasts in het centrum en meer woningen voor jongeren. In dit artikel zullen deze wijzigingen nader worden toegelicht.

Woningruil aan banden

Woningruil voor vakanties via platforms als HomeExchange valt onder de regels voor toeristische verhuur. Dit stond al sinds 2021 opgenomen in de Huisvestingsverordening, maar handhaving door de gemeente bleef uit. Het ruilen van een woning zonder het gebruik van een platform en zonder vergoeding, wordt daarentegen niet beschouwd als toeristische verhuur.

Woningruilers die hiervoor een platform gebruiken hebben tot maart 2024 de tijd om een registratienummer aan te vragen. Daarna hebben ze maximaal dertig nachten per jaar hun woning mogen ruilen met een maximum van vier personen tegelijk. Het maximum aantal nachten is gelijk aan het verhuren van je woning via Airbnb in Amsterdam. Vanaf 2025 zal door de gemeente op woningruil worden gehandhaafd.

Minder B&B’s

De gemeente vermindert het maximale aantal Bed & Breakfasts per wijk met dertig procent. Dit betekent dat in het centrum van Amsterdam voorlopig geen vergunningen voor Bed & Breakfasts worden verleend. Momenteel is het aantal verleende vergunningen hoger dan volgens het maximum is toegestaan, waardoor naar verwachting de komende vier jaar geen nieuwe vergunningen zullen worden verleend. Wel is het sinds begin dit jaar toegestaan om een Bed & Breakfast op zolder te hebben. Dit geldt alleen als er wordt voldaan aan de eisen voor brandveiligheid.

Voorrang voor jongeren

Voorgaande jaren genoten jongeren tussen de 18 en 27 jaar voorrang bij het toewijzen van woningen als ze gedurende de afgelopen 10 jaar minstens 6 jaar onafgebroken in Amsterdam hadden gewoond. De praktijk wees echter uit dat jongeren die hun gehele leven in Amsterdam hebben gewoond, maar vanwege studie tijdelijk in het buitenland hadden gewoond, geen kans meer hadden op de voorrangsregeling. Voortaan zal de helft van de jongerenwoningen beschikbaar worden gesteld aan jongeren die niet aan de bindingseis voldoen.

Actie

Mocht u gebruik maken van een platform voor woningruil, wees dan alert op het aanvragen van een registratienummer voor 31 maart 2024. De gemeente zegt nog niet direct te gaan handhaven, maar de regels zullen nadien wel handhaafbaar zijn.

Vragen?

Heeft u vragen over de nieuwe woonregels in Amsterdam of andere vraagstukken aangaande het huurrecht? Neem dan contact op met een van onze advocaten via de mailtelefonisch of vul het contactformulier in voor een vrijblijvend eerste gesprek. Wij denken graag met u mee.

 

 

Artikelen door Koen Wanders

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.