flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 15 augustus 2022

Wwft en AVG

Aandachtspunten bij het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Deze wetgeving wordt ook wel de Wwft genoemd.

De Wwft verplicht bepaalde normadressaten als banken, accountants, juweliers, notarissen en advocaten onder andere om hun zakenrelaties vergaand te screenen. Daarnaast dienen zij bij een ongebruikelijke transactie dit te melden aan de Financial Intelligence Unit (FIU). Hier mag de relatie echter niet vanaf weten.

De AVG verplicht verwerkingsverantwoordelijken om uiterst zorgvuldig om te gaan met de rechten en vrijheden van betrokkenen en derden als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens.

Op de website van de FIU staat weinig informatie over de verhouding tussen AVG en Wwft, anders dan dat de Wwft de wettelijke verplichting is waardoor er een grondslag is voor een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Maar is het wel zo simpel? De vraag stellen is hem beantwoorden en het antwoord is nee. De normadressaat van de Wwft doet er goed aan om rekening te houden met onder meer de volgende aandachtspunten.

Aandachtspunt 1: Vermeld de toepassing en naleving van de Wwft in de algemene voorwaarden en privacyverklaring. Daaronder begrepen dat in bepaalde gevallen er sprake zal zijn van een doorbreking van de geheimhoudingsplicht.

Aandachtspunt 2: Bedenk goed voordat u de identificatieverplichting uitvoert en de identiteitsbewijs kopie opslaat in welke mate het onherkenbaar maken van een BSN nummer en foto toegestaan zal zijn. Dit is afhankelijk van de beantwoording van de vraag of dit nummer voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is (dataminimalisatie). Bij een bank zal het voorkomen dat het BSN nummer wordt gebruikt in verband met naleving van fiscale verplichtingen. Bij een advocaat in beginsel is dit niet het geval. Echter bij het aanvragen van een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand zal dat wel weer nodig zijn. Maatwerk is daarom vereist.

Aandachtspunt 3: Bij de bepaling van de bewaartermijn van de persoonsgegevens moet u rekening houden met de toegestane bewaartermijnen. Zorg ervoor dat de verzamelde persoonsgegevens van het cliƫntenonderzoek nog 5 jaren na de relatie of transactie raadpleegbaar zijn. De AVG geeft hiervoor geen bewaartermijnen, de Wwft wel in artikel 33 van die wet.

Advies

Heeft u vragen over de het privacyrecht, de Wwft of de AVG? Bel of mail ons dan gerust. EĆ©n van de advocaten van Fruytier Lawyers in Business staat u graag te woord.

Artikelen door Jop Fellinger

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.