flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 11 april 2024

Update: AI Act is een feit, wat nu?

In een eerder artikel schreven wij over de AI Act en bespraken wij wat dit deze wet precies inhoudt en wat dit voor u als ondernemer betekent. Inmiddels is de wet goedgekeurd door het Europees Parlement. Dit betekent dat de AI Act nu echt een feit is en binnenkort de eerste regels al in werking zullen treden. Welke regels dit zijn, leest u in dit artikel.

Vanaf wanneer geldt de AI Act?

De AI Act zal naar verwachting vanaf mei 2024 in werking treden. Is de AI Act in werking getreden? Dan gelden nog niet direct alle regels. De verschillende regels uit de wet zullen namelijk in gedeeltes van kracht gaan.

Welke regels gelden na 6 maanden?

Een half jaar na de inwerkingtreding van de AI Act, omstreeks november 2024, moeten de onacceptabele AI-systemen van de markt zijn. Dit zijn bijvoorbeeld AI-systemen die mensen punten te geven op basis van al dan niet wenselijk gedrag.

Welke regels gelden na 12 maanden?

Omstreeks mei 2025, een jaar na de inwerkingtreding van de AI Act gaan alle regels voor aanbieders van generatieve AI gelden. Dit zijn AI-modellen die dienen voor algemeen gebruikt zoals, ChatGPT.

Biedt uw bedrijf generatieve AI aan? Dan moeten uw bedrijf rond mei 2025 onder andere informatie verstrekken over de wijze waarop de generatieve AI is getraind en welke gegevens daarvoor zijn gebruikt, technische documentatie bijhouden en beleid hebben met betrekking tot de naleving van Europese regels omtrent met name ‘scraping’.

Welke regels gelden na 24 maanden?

Twee jaar na de inwerkingtreding gaan de meeste regels van de AI Act van kracht. Is uit uw risico analyse gebleken dat uw bedrijf AI-systemen met een hoog risico niveau ontwikkelt, verkoopt of gebruikt? Dit zijn AI-systemen die zijn bedoeld als veiligheidscomponent van een product, zoals AI-systemen die worden gebruikt in auto’s. Maar ook systemen die zelf een product zijn, bijvoorbeeld een medisch hulpmiddel en vallen onder de in Bijlage II van de AI Act opgesomde EU wetgeving omtrent productveiligheid.

Dan moet u vanaf mei 2026 aan de volgende verplichtingen voldoen:

  • het hebben van risicomanagement;
  • het hebben van gegevensbeheer;
  • het vastleggen van technische documentatie;
  • het zorgen voor transparantie;
  • het houden van menselijk toezicht; en
  • het uitvoeren van een conformiteitsbeoordeling.

Wilt u weten wat deze verplichtingen inhouden? Lees dan ons artikel ‘De nieuwe AI Act: Wat dit voor u als ondernemer betekent’.

Welke regels gelden na 36 maanden?

Let op. De AI Act somt in Bijlage III ook nog een aantal categorieën AI-systemen op die onder een hoog risico niveau vallen. Dit zijn bijvoorbeeld systemen die worden gebruikt bij geautomatiseerde besluitvorming met grote gevolgen voor individuen. Bijvoorbeeld een systeem dat de binnenkomende sollicitaties analyseert en daaruit een selectie maakt. Valt uw AI-systeem onder de in Bijlage III opgesomde categorieën? Dan hoeft u pas omstreeks mei 2027, 36 maanden na de inwerkingtreding, aan alle verplichtingen uit de AI Act te voldoen.

Vragen?

Heeft u vragen na aanleiding van dit artikel? Contact dan een van onze advocaten via de mailtelefonisch of vul het contactformulier in voor een vrijblijvend eerste gesprek. Wij denken graag met u mee.

Artikelen door Britt Beumer

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.