flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 21 februari 2024

Uitstellen van uw verplichting: opschorting uitgelegd

Wanneer u een contract sluit met een andere partij en die partij komt haar verplichting niet na, zijn er een aantal maatregelen die u kunt nemen. Eén daarvan is opschorting. Hiermee pauzeert u als het ware uw verplichting tot het moment dat de andere partij haar deel van de afspraak nakomt. Met als doel de andere partij aan te zetten tot nakoming van haar verplichting. In dit artikel vertelt advocaat Floris Krijt wat de aandachtspunten zijn.

Voorbeeld gebruik opschortingsrecht

Stel dat u regelmatig zaken doet met een andere onderneming. Uw onderneming verkoopt elektrische fietsen aan een distributeur. De distributeur bestelt 50 elektrische fietsen en u brengt daarvoor €100.000 in rekening. Bij een vorige bestelling enige maanden geleden heeft de distributeur een factuur van aanzienlijke hoogte niet betaald. Om de distributeur aan te zetten tot betaling kunt u de levering van de fietsen uitstellen tot moment van betaling.

Aandachtspunten

Om opschorting in uw voordeel te kunnen inzetten is het van belang om op een aantal zaken te letten. Met opschorting pauzeert u uw eigen verplichting, maar dit zorgt er niet voor dat uw verplichting komt te vervallen. Als de wederpartij haar verplichtingen is nagekomen, moet uw eigen – gepauzeerde – verplichting ook nakomen.

Ook mag opschortingsbevoegdheid contractueel worden uitgesloten (maar ook worden uitgebreid) tussen twee professionele partijen. Tussen een professionele partij en een consument geldt dat niet is toegestaan om dit uit te sluiten of de professionele partij een verdergaande opschortingsbevoegdheid te verlenen dan de wet al biedt.

Let erop dat als achteraf vast komt te staan dat niet mocht worden opgeschort, degene die heeft opgeschort van rechtswege in verzuim is. Dat kan betekenen dat – stel dat u in de omgekeerde situatie van het voorbeeld uw betalingsverplichting heeft opgeschort – u over dat bedrag wettelijke rente bent verschuldigd. U kunt er eventueel voor kiezen om ter verkleining van dit risico niet de gehele maar een deel van uw verplichting op te schorten.

U hoeft de wederpartij niet eerst in gebreke te stellen voordat u overgaat tot opschorting. Wel moet de wederpartij weten dat er aanleiding is om op te schorten en als zij daar mogelijk niet van op de hoogte is, moet zij daarover worden ingelicht. In sommige omstandigheden kan dat betekenen dat u de wederpartij moet meedelen dat u gaat opschorten, inclusief de reden waarom u dat gaat doen.

Vragen? Neem gerust contact op

Er gelden nog een aantal formele vereisten bij opschorting, maar die voeren te ver om in dit artikel te bespreken. Wij adviseren u graag welke stappen te volgen in uw specifieke situatie. Neem gerust contact op met onze advocaten via de mailtelefonisch of vul het contactformulier in voor een vrijblijvend gesprek. Wij denken graag met u mee.

 

 

 

 

 

Artikelen door Floris Krijt

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.