flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 23 februari 2024

De datastrategie van de EU

In de EU worden met enige regelmaat nieuwe Verordeningen en Richtlijnen voorgesteld en vastgesteld. Denk aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Datagovernanceverordening (DGV). Hoe past deze regelgeving nu in elkaar? De EU heeft op 19 februari 2020 een ‘EU datastrategie’ voor de komende vijf jaren vastgesteld. De diverse regels zijn daarvan een uitwerking. Gezien de snelheid waarmee niet alleen de techniek, maar ook de geopolitieke verhoudingen veranderen, ligt het in de verwachting dat deze datastrategie zal worden aangepast. In dit artikel leest u meer over de datastrategie van de EU.

Doel datastrategie

De datastrategie is erop gericht om mensen op de eerste plaats te zetten bij de ontwikkeling van technologie. Daarnaast is deze datastrategie ingesteld om de Europese waarden en rechten in de digitale wereld te verdedigen en te bevorderen.

Gegevens zijn een essentiële hulpbron voor economische groei, concurrentievermogen, innovatie, het scheppen van banen en maatschappelijke vooruitgang in het algemeen. In de toekomst zal de ontwikkeling van datagestuurde toepassingen verschillende voordelen opleveren voor zowel burgers als bedrijven:

  • Verbeterde gezondheidszorg
  • Veiligere en schonere vervoerssystemen te creëren
  • Genereer nieuwe producten en diensten
  • Verlaging van de kosten van openbare diensten
  • Verbeterde duurzaamheid en energie-efficiëntie

De Europese datastrategie is gericht op het creëren van een interne markt voor data die het mondiale concurrentievermogen en de datasoevereiniteit van Europa zal waarborgen. Dit zal leiden tot de totstandbrenging van gemeenschappelijke Europese dataruimten. Ze zullen ervoor zorgen dat er meer data beschikbaar komt voor gebruik in de economie en de samenleving, terwijl de bedrijven en individuen die de data genereren de regie houden.

Ingevoerde wetgevingen

Er zijn meerdere stukken wetgeving ingevoerd om de rechten en belangen van de burgers te beschermen en tegelijkertijd de industriële en technologische ontwikkeling te bevorderen. Zij spelen een cruciale rol bij het leggen van de basis voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese datastrategie:

  • De Data Governance Act (DGA) is een uitgebreid instrument dat is ontworpen om toezicht te houden op het hergebruik van openbare of beschermde gegevens in verschillende sectoren. Het heeft tot doel het delen van gegevens te vergemakkelijken door nieuwe entiteiten die bekend staan als gegevenstussenpersonen te reguleren en het delen van gegevens om altruïstische redenen te bevorderen. De DGA heeft betrekking op zowel persoonsgegevens als niet-persoonsgebonden gegevens, waarbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is wanneer het om persoonsgegevens gaat. Het opnemen van ingebouwde waarborgen, naast de AVG, is bedoeld om het vertrouwen in het delen en hergebruiken van gegevens te vergroten. Dit opbouwen van vertrouwen is cruciaal voor het vergroten van de beschikbaarheid van gegevens in de markt.
  • De Data Act is op 11 januari 2024 in werking getreden en is van kracht op 12 september 2025. Het is een pijler van de Europese datastrategie. Het belangrijkste doel is om van Europa een leider in de data-economie te maken door het potentieel van de steeds groter wordende hoeveelheid industriële gegevens te benutten, ten voordele van de Europese economie en samenleving.
  • De Data Services Act is op 25 augustus 2023 in werking getreden voor grote online platformen en op 24 februari 2024 voor de overige onlineplatformen. Het doel is te zorgen voor een veilige, voorspelbare en betrouwbare onlineomgeving, waarin de verspreiding van illegale online-inhoud en de maatschappelijke risico’s die de verspreiding van desinformatie of andere inhoud met zich kunnen brengen, worden aangepakt, grondrechten doeltreffend worden beschermd en innovatie wordt vergemakkelijkt.
  • De Digital Markets Act van 14 september 2022 met gefaseerde van krachtwording per ultimo 6 maart 2024. Sommige grote onlineplatforms fungeren als poortwachters voor de digitale markten. De wet inzake digitale markten moet ervoor zorgen dat deze platforms zich online eerlijk gedragen. Samen met de wet inzake digitale diensten is de wet inzake digitale markten een van de hoekstenen van de Europese digitale strategie.

De AI Act, is een Verordening over de toepassing van Artificiële Intelligentie (AI), waarvan een laatste concept versie is gepubliceerd op 24 januari 2024.

De lijst van wetgeving is nog niet compleet en zal metterwoon nog worden aangevuld door de EU.

Vragen?

Meer weten over de wetgeving van de EU inzake digitale zaken? Neem dan gerust contact op met een van onze specialisten via de mail, telefonisch of vul het contactformulier in voor een vrijblijvend eerste gesprek. Wij denken graag met u mee.

Artikelen door Jop Fellinger

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.