flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 5 januari 2024

Uitbreiding sancties Rusland

In de import-/exportsector valt van oudsher goed te ondernemen. De winstgevendheid is nu ook nog goed in orde. De laatste paar jaren is het echter in een korte tijd veel ingewikkelder geworden. Door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne wordt de handel met Rusland sterk ontmoedigd middels sanctiewetgeving. Ook indirecte handel, wederuitvoer naar Rusland wordt bestreden. Begin 2024 is het twaalfde EU-sanctiepakket in werking getreden. In dit artikel zal ik kort de belangrijkste aanvullende maatregelen toelichten welke er door de EU zijn genomen.

Diamanten zijn doelwit

Rusland is de grootste producent van diamanten ter wereld. Op initiatief van de G7 stelt de EU nu een verbod in op de directe of indirecte invoer, aankoop of overdracht van diamanten die komen uit Rusland. Dit verbod geldt niet alleen voor diamanten die van oorsprong uit Rusland komen. Maar ook voor die uit Rusland worden geëxporteerd, doorgevoerd, ongeacht of ze in Rusland of in een derde land zijn verwerkt.

Het verbod op het invoeren van niet-industriële natuurlijke en synthetische diamanten en diamanten juwelen geldt per 1 januari 2024. Het indirecte invoerverbod voor diamanten die buiten Rusland zijn geslepen en/of verwerkt in (niet Russische) juwelen zal vanaf 1 maart 2024 geleidelijk worden ingevoerd. De geleidelijke invoering van indirecte invoerverboden is om de autoriteiten en de markt de tijd te gunnen een systeem op te zetten waarmee de herkomst van diamanten kan worden getraceerd.

De verplichte “Geen-Rusland clausule”

Onderdeel van de twaalfde tranche aan sancties is ook dat bepaalde EU-exporteurs al hun contracten zullen moeten aanpassen. Zij zullen een clausule aan hun contracten met afnemers moeten opnemen die het aan hen verbiedt de goederen te gebruiken voor de wederuitvoer naar Rusland en de wederuitvoer voor gebruik in Rusland van bijzonder gevoelige goederen en technologie.

De plicht de clausule op te nemen geldt voor exporteurs van verboden goederen die worden gebruikt in Russische militaire systemen. Of die daarnaast van cruciaal belang zijn voor de ontwikkeling, de productie of het gebruik van die Russische militaire systemen, alsook op luchtvaartgoederen en wapens.

Controles en beperkingen op de in- en uitvoer

De lijst met goederen die niet mogen worden uitgevoerd naar Rusland wordt uitgebreid met chemicaliën, lithiumbatterijen, thermostaten, gelijkstroommotoren en servomotoren voor onbemande luchtvaartuigen (UAV), gereedschapswerktuigen en machineonderdelen.

Daarnaast voerde de EU verdere beperkingen in op de invoer van goederen die Rusland aanzienlijke inkomsten opleveren. Voorbeelden zijn ruwijzer, spiegelijzer, koperdraad, aluminiumdraad- folie, buizen en pijpen.

Financiële regels worden aangescherpt

De EU heeft een aanscherping van de regels ingevoerd, om ontwijking te bestrijden. Het doorvoerverbod geldt momenteel voor zogeheten dual-use goederen en technologieën die vanuit de EU via Rusland naar derde landen worden uitgevoerd. Deze zullen worden uitgebreid tot alle goederen die kunnen worden gebruikt in oorlog.

Om ontwijking van het financiële embargo verder te beperken worden een aantal zaken verboden. Het wordt verboden voor Russische staatsburgers om eigenaar te zijn van, zeggenschap uit te oefenen over of functies te bekleden in de bestuursorganen van de rechtspersonen, entiteiten of lichamen die crypto-activa wallet-, account- of custody-diensten verlenen aan Russische personen en ingezetenen.

Ook wordt het bestaande verbod op het verlenen van diensten uitgebreid. Het wordt uitgebreid naar het verstrekken van toegang tot software voor het beheer van ondernemingen en software voor industrieel ontwerp en productie.

Voorts zal er een kennisgevingsvereisten worden ingevoerd. Dit voor het buiten de EU brengen van liquide middelen door een in de EU gevestigde entiteit. De entiteit die eigendom is van of gecontroleerd wordt door een in Rusland gevestigde entiteit of door een Russische staatsburger of natuurlijke persoon die in Rusland woont.

Export/import? Onderzoek of u voldoet!

Zeker is dat u, voordat u goederen exporteert naar, of importeert uit Rusland, juridisch onderzoek naar of het onder het sanctie regime is toegestaan onmisbaar noodzakelijk is. De nieuwe regels zijn echter breder. De EU heeft maatregelen genomen om omzeiling van sancties via derde (andere) landen aan banden te leggen. Ook handel met de handelspartners van Rusland, zoals Kazachstan en India liggen onder een vergrootglas. Maar eigenlijk is voor iedere import/export onderneming het essentieel om op dit onderwerp helderheid te hebben. Ook verschillende financiële en software ondernemingen moeten opletten met wie zij handelen.

Contact

Importeert of exporteert u goederen met relevantie voor de sanctiemaatregelen? Heeft u vragen? Contact dan een van onze advocaten via de mail, telefonisch of vul het contactformulier in voor een vrijblijvend eerste gesprek. Wij denken graag met u mee.

Artikelen door Joël de Bruijn

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.