flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 13 april 2022

Principeakkoord over gegevensbescherming tussen de EU en de VS

In de nasleep van de Schrems II- uitspraak hebben de Europese Commissie en de Verenigde Staten een principeakkoord bereikt. Dit akkoord is erop gericht om de internationale transfer van persoonsgegevens van en naar de Verenigde Staten weer mogelijk te maken. Ofschoon het principe akkoord nog moet worden uitgewerkt in bindende documenten, volgen hieronder de highlights:

Belangrijkste beginselen

  • Door middel van het nieuwe kader zullen gegevens vrij en veilig stromen tussen de EU en deelnemende bedrijven in de VS;
  • Een nieuwe reeks regels en bindende waarborgen om de toegang tot gegevens door de Amerikaanse tot wat nodig en evenredig is om de nationale veiligheid te beschermen;
  • De Amerikaanse inlichtingendiensten zullen procedures vaststellen om vervolgens te zorgen voor een doeltreffend toezicht op de nieuwe normen inzake privacy en normen inzake burgerlijke vrijheden;
  • Een nieuw tweeledig verhaalsysteem voor het onderzoeken en oplossen van klachten van Europeanen over toegang tot gegevens door de Amerikaanse inlichtingendiensten, met inbegrip van een Hof;
  • Strenge verplichtingen voor bedrijven die gegevens verwerken die vanuit de EU worden doorgegeven, waaronder die de verplichting inhouden om zelf te certificeren dat zij de beginselen naleven via het Amerikaanse ministerie van Commerce;
  • Specifieke toezicht- en evaluatiemechanismen

Voordelen van de overeenkomst

 • Adequate bescherming van de gegevens van Europeanen die naar de VS worden doorgegeven, naar aanleiding van het arrest van het Europees Hof van Justitie (Schrems II);
 • Veilige en beveiligde gegevensstromen;
 • Duurzame en betrouwbare rechtsgrondslag;
 • Concurrerende digitale economie en economische samenwerking;
 • Voortzetting van gegevensstromen die jaarlijks 900 miljard euro aan grensoverschrijdende handel ondersteunen.

Ten slotte is de volgende stap het omzetten van de principeovereenkomst in juridische documenten. De toezeggingen van de VS zullen worden opgenomen in een uitvoeringsbesluit die immers de basis zal vormen voor een ontwerpbesluit van de Commissie om het nieuwe trans-Atlantische privacykader in te voeren.

Meer over privacyrecht

Wilt u meer weten of heeft u nog vragen over het privacyrecht? Neem dan geheel vrijblijvend contact met een van de gespecialiseerde advocaten van Fruytier Lawyers in Business op.

Artikelen door Jop Fellinger

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.