flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 27 juni 2017

Pre-pack verleden tijd? UPDATE !

Op 15 mei 2017 schreven wij al, dat als het Europese Hof van Justitie het advies van haar Advocaat-Generaal zou opvolgen, dat dit grote gevolgen heeft voor het gebruik van de pre-pack en tevens voor ondernemingen die al een pre-pack achter de rug zou hebben.

Op 22 juni jl. heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan en heeft zij het advies uit de conclusie van Advocaat-Generaal Mengozzi inderdaad opgevolgd. Het Hof van Justitie oordeelt kort gezegd dat in het geval van een pre-pack werknemers van rechtswege mee overgaan naar de doorstarter. Werknemers kunnen aanspraak maken op hun arbeidsrechten na een faillissement en snelle doorstart van een bedrijf.

Het Hof van Justitie baseert deze overweging op het gegeven dat een pre-pack niet is gericht op de liquidatie van de onderneming. Om die reden mogen, volgens het Hof, werknemers niet “beroofd” worden van hun rechten.

Met deze uitspraak is de pre-pack een zware slag toegebracht, daar het nu nog maar weinig aantrekkelijk is voor potentiële kopers om aan een pre-pack te beginnen. En daarmee lijkt de uitspraak tevens zijn doel voorbij te streven, want als er geen interesse meer voor een pre-pack bestaat, dan is er überhaupt geen mogelijkheid voor werknemers van de failliete onderneming om bij de doorstarter in dienst te treden.

Ondersteuning Fruytier Lawyers in Business

Het team van Fruytier Lawyers in Business kan u helpen bij het toepassen van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van faillissementen. Wij kunnen u bijstaan bij het bepalen van uw rechtspositie als ondernemer en als werknemer. Ook kunnen wij uw belangen vertegenwoordigen als het nodig is dat er wordt geprocedeerd.

Artikelen door Koen Wanders

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.