flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 31 maart 2015

Pas op: ook uw ex-echtgenote kan naar de Ondernemingskamer stappen

Als een ondernemer in gemeenschap van goederen is getrouwd, vallen ook de aandelen van zijn onderneming in de gemeenschap. Bij echtscheiding kan de verdeling soms jaren duren. Vaak is van het begin af aan duidelijk dat de aandelen naar de ondernemer toegaan. Maar zolang de aandelen niet officieel aan de ondernemer zijn toebedeeld bij de verdeling, is formeel de ex-echtgenote nog economisch deelgerechtigd tot de aandelen en kan zij een enquête procedure starten.

Neem contact op
Wilt u echtscheiden als ondernemer en wilt u een lang traject en problemen voorkomen? Neem dan vrijblijvend contact op om informatie in te winnen bij Mignon Meermans, specialist in ondernemers en echtscheiding.

De enquête procedure

De enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer te Amsterdam heeft tot doel het aantonen van wanbeleid om dit vervolgens, door het treffen van voorzieningen te beëindigen. De Ondernemingskamer moet eerst vaststellen of er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan het beleid en de gang van zaken binnen de vennootschap. De Ondernemingskamer stelt dan één of meer personen aan voor het doen van een onderzoek daarnaar. Tussentijds kan de Ondernemingskamer ook onmiddellijke voorzieningen treffen.
Bevoegdheid tot aanvragen van een enquêteprocedure

Niet iedereen kan een enquête procedure aanvragen. Gaat het om een BV met een geplaatst kapitaal van niet meer dan € 22,5 miljoen dan zijn bevoegd:
• Iedereen die tenminste tien procent van de aandelen of certificaten in de vennootschap houdt;
• Rechthebbenden op een pakket aandelen of certificaten daarvan ter waarde van minimaal € 227.273,-
• Iedereen die hiertoe op grond van de statuten van of overeenkomst met de vennootschap bevoegd is.

Ex-echtgenote gelijk gesteld met aandeelhouder

Als er nog geen verdeling heeft plaatsgevonden stelt de Ondernemingskamer een ex-echtgenote gelijk met een aandeelhouder. Het enquêterecht beschermt verschaffers van risicodragend kapitaal. De ex-echtgenote wordt gezien als verschaffer van risicodragend kapitaal en kan daarom ook de door het enquêterecht verleende bescherming inroepen. In een recente zaak werd dan ook de ex-echtgenote bevoegd gevonden om een enquêteverzoek te doen.

Ondernemingskamer kan vergaande voorzieningen treffen

In deze zaak die recent werd beoordeeld door de Ondernemingskamer liep het slecht af voor de ondernemer. De ondernemer had bij een aantal beslissingen zijn privébelangen vooropgesteld en dat gaf de Ondernemingskamer aanleiding om hem, als voorlopige maatregel, te schorsen als bestuurder. Daarnaast heeft de Ondernemingskamer een onderzoeker bevolen een onderzoek te doen naar het beleid en de gang van zaken binnen de onderneming. Als de onderzoeker wanbeleid vaststelt, is de kans groot dat de Ondernemingskamer nadere, definitieve voorzieningen treft. Dat kan zijn een definitief ontslag van de ondernemer als bestuurder of zelfs ontbinding van de vennootschap.
Zelfs de ondernemer die alle aandelen houdt in zijn onderneming moet erop letten dat hij tijdens de verdelingsprocedure niet alle vrijheid tot handelen heeft binnen zijn eigen onderneming. Zijn ex kan daar via de Ondernemingskamer paal en perk aan stellen.

Artikelen door Mignon de Vries

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.