flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 21 april 2015

Incoterms

Bij de inkoop of verkoop van energie wilt u er zeker van zijn dat de afspraken schriftelijk goed vastliggen. Daarvoor sluit u een koopovereenkomst. In de koopovereenkomst wordt meestal de nadruk gelegd op het aantal producten, de kwaliteit en natuurlijk de prijs. Het is echter ook belangrijk om te weten wat de plaats van levering is, wie verantwoordelijk is voor de kosten van vervoer en welke partij het risico draagt tijdens het transport van de goederen. Voor dergelijke afspraken kunt u verwijzen naar internationaal erkende handelsvoorwaarden, zoals de Incoterms van de International Chamber of Commerce (ICC).

De ICC-Incoterms worden veelal ook toegepast in de modelovereenkomsten van energie-organisaties. Zo hanteren de EFET en de GIIGNL de Incoterm DES in hun modelcontracten voor het transport van LNG, terwijl de AIPN de leveringsmodaliteit laat afhangen van de vraag of het contract wordt opgesteld ten behoeve van de koper of de verkoper.

Elf verschillende Incoterms

De laatste versie van de Incoterms is van 2010. Er zijn elf verschillende Incoterms, maar eerdere versies hebben meer Incoterms. De Incoterms regelen bijvoorbeeld waar de goederen worden geleverd, wie het risico draagt tijdens het vervoer en of er een transportgoederenverzekering moet worden afgesloten. U kunt de door u gewenste Incoterm in de koopovereenkomst zetten.

Vier groepen

Sommige Incoterms zijn alleen bedoeld voor zeevervoer en vervoer over binnenwateren (FAS, FOB, CFR en CIF). De overige Incoterms hebben betrekking op alle soorten (gecombineerd) transport (EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP en DDP). De Incoterms worden verdeeld in vier groepen:

  • E-termen: de goederen worden ter beschikking gesteld aan de koper op het terrein van de verkoper;
  • F-termen: de koper is verantwoordelijk voor de kosten én het risico van het transport;
  • C-termen: de verkoper is verantwoordelijk voor de vervoerskosten, maar hij draagt niet het risico tijdens het transport;
  • D-termen: de verkoper draagt alle transport gerelateerde kosten en risico’s tot aan de afgesproken bestemmingsplaats van levering. Dat kan in het land of zelfs tot aan het terrein van de koper zijn.

Juiste omschrijving

Het is van groot belang dat u de juiste Incoterm gebruikt. Ook is het belangrijk dat u de Incoterm correct omschrijft. Elke Incoterm bestaat uit drie hoofdletters (zonder punten ertussen), gevolgd door een zo uitgebreid mogelijke vermelding van de plaats waar de goederen worden geleverd én de versie van Incoterms (jaartal van de versie). De vorige versies van de Incoterms worden van toepassing verklaard op een overeenkomst, zoals in de modelcontracten van EFET en GIIGNL. Bovendien gelden er ook andere nationale en internationale handelsvoorwaarden die wel gebruik maken van dezelfde afkortingen als de Incoterms ICC, maar daaraan een andere uitleg geven.

Een correcte vermelding is bijvoorbeeld DDP Keizersgracht 442, (1016 GD) Amsterdam, Nederland, Incoterms 2010.

Geldigheid

Behalve een correcte omschrijving van de Incoterms moet u zich realiseren dat de Incoterms geen overeenkomst op zich zijn, maar pas kunnen gelden als partijen dat overeenkomen. De van toepassing verklaarde Incoterm regelt echter alleen de levering, de titel van overgang, de verdeling van kosten en de overgang van risico. Afspraken over de aansprakelijkheid, rechtskeuze en eigendomsoverdracht moeten apart in de koopovereenkomst worden geregeld.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met een van onze specialisten of bel meteen op +31(0) 205 210 130.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

10 augustus 2023
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
26 juli 2023
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
19 augustus 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
29 juni 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
28 juni 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.