flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 3 december 2018

Kan de stagiair van een bedrijf een (digitale) overeenkomst aangaan?

Tussen partijen komt een (digitale) overeenkomst tot stand wanneer het aanbod van de ene partij wordt aanvaard door de andere partij. Aanvaarding van een aanbod ligt, zo is gebleken, in de digitale wereld is iets ingewikkelder. Wat als de digitale aanvaarding door een onbevoegde is gedaan? In oktober 2018 werd er een uitspraak van de rechtbank gepubliceerd waarin de kantonrechter oordeelde dat er wel degelijk een overeenkomst tot stand is gekomen die was aanvaard door een (onbevoegde) stagiair van die onderneming.

De stagiaires, die zich voordeden als assistenten, werkten op computers van de praktijk en beantwoordden de telefoon. De Nationale Zorggids heeft na telefonisch contact met een stagiair van de praktijk een mediapakket-offerte toegestuurd. Deze offerte werd via de website van Nationale Zorggids bevestigd. Vervolgens stuurde Nationale Zorggids een bevestiging van de overeenkomst. In een telefoongesprek dezelfde dag tussen de stagiair en de Nationale Zorggids bevestigde de stagiair de overeenkomst. Op het moment dat de gedaagde in september de eerste factuur ontving nam zij direct contact op met de Nationale Zorggids. Gedaagde stelt zich op het standpunt dat er nooit een overeenkomst is gesloten. Immers was gedaagde, op datum aangaan overeenkomst niet in de praktijk aanwezig. Ook heeft zij nooit opdracht gegeven aan iemand om een mediapakket af te sluiten.

Is er een overeenkomst tot stand gekomen en was er sprake van gerechtvaardigd vertrouwen?

De Nationale Zorggids stelt dat er sprake is van aanbod en aanvaarding waardoor er een overeenkomst tot stand is gekomen. De verzonden offerte is door gedaagde aanvaard. Het aanvaardingsproces van de offerte bestond uit het (online) invullen van contact- en factuurinformatie en een unieke code, welke in de offerte stond vermeld. Tijdens de procedure komt vast te staan dat dit proces is doorlopen op een computer uit de praktijk van gedaagde. De kantonrechter vond dit voldoende bewijs dat het aanbod (de offerte) is aanvaard. Niet door gedaagde zelf, maar wel door de stagiair. Hierbij speelt ook mee dat de bevestiging tevens heeft plaatsgevonden tijdens het telefoongesprek diezelfde dag.

Dat achteraf is gebleken dat het aanvaardingsproces feitelijk door de stagiaires is doorlopen maakt volgens de kantonrechter niets uit. Door het beheer van de mail en het beantwoorden van de telefoon aan stagiaires over te dragen, heeft gedaagde zelf de mogelijkheid gecreƫerd dat de stagiair, kennelijk zonder haar medeweten en instemming, een (digitaal) aanbod kon aanvaarden. Bij het beantwoorden van de vraag of er sprake was van gerechtvaardigd vertrouwen neemt de rechter in haar overweging mee dat de stagiair meldt dat ze een assistent is. In de zorg is het gebruikelijk dat zorgverleners zich bij voor de uitvoering van administratieve werkzaamheden laten bijstaan door een assistente. Buitenstaanders (derden) mogen vertrouwen op de informatie die wordt medegedeeld door assistenten. Ten slotte was er een annuleringsmogelijkheid, waarvan geen gebruik is gemaakt.

Samenvatting en waarschuwing

Let op: uit deze uitspraak kan worden afgeleid dat in theorie iedereen met toegang tot uw mailbox u als ondernemer kan binden aan een overeenkomst. Ook als u noch van het aanbod, noch van de aanvaarding op de hoogte bent. Indien de bevestiging vanuit uw onderneming afkomstig is kan de wederpartij er in de meeste gevallen op vertrouwen dat uw bedrijf de wil had om het aanbod te aanvaarden.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met een van onze specialisten of bel meteen op +31(0) 205 210 130.

Artikelen door Vincent van Oosteren

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.