flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 5 december 2018

Na de AVG komt medio 2019 de e-Privacy Verordening

Na alle commotie die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft veroorzaakt, zal medio 2019 een specifieke aanvulling komen, de e-Privacy Verordening. In het oog springende toepassingsgebieden zijn direct marketing en het einde van de cookiemuur.

Direct Marketing

Met toestemming van de eindgebruiker mogen elektronische communicatiediensten voor de verzending van direct marketing berichten worden gebruikt. Die toestemming moet worden verkregen overeenkomstig de eisen van de AVG. Wanneer bijvoorbeeld een bedrijf in het kader van de verkoop van een product of een dienst van zijn klanten elektronische contactgegevens voor elektronische post heeft verkregen overeenkomstig de AVG, kan het bedrijf deze elektronische contactgegevens voor direct marketing van soortgelijke eigen producten of diensten gebruiken. Vereist is dan wel dat de klanten duidelijk en expliciet in de gelegenheid zijn gesteld om kosteloos en op gemakkelijke wijze bezwaar te maken tegen dit gebruik.

Het recht om bezwaar te maken wordt verleend op het tijdstip van de gegevensverzameling en telkens wanneer een bericht wordt verzonden. Het bedrijf informeert de eindgebruikers over de commerciële aard van de communicatie en de identiteit van degene namens wie de communicatie wordt verzonden en verstrekt de ontvangers de nodige informatie om het recht tot intrekking van hun toestemming voor verdere ontvangst van marketingberichten op eenvoudige wijze uit te oefenen.

Einde van de Cookiemuur

Tegenwoordig wordt de bezoeker van een website voor het blok gezet: geef toestemming voor het plaatsen van cookies of accepteer dat je geen toegang krijgt tot de website.

Daarom wordt die cookiemuur als hinderlijk en overbodig ervaren. De e-Privacy Verordening heeft een andere benadering, die zich richt op de browser:

Aanbieders van browsersoftware worden verplicht de software zo te configureren dat de optie wordt geboden om derden te verhinderen informatie in de eindapparatuur op te slaan; dit wordt vaak aangeboden als “cookies van derden verwerpen”. Aan eindgebruikers moet een reeks privacyopties worden geboden, variërend van hogere (bijvoorbeeld “nooit cookies accepteren”) tot lagere privacy (bijvoorbeeld “altijd cookies accepteren”) met een tussenniveau (bijvoorbeeld “cookies van derden verwerpen” of “alleen first party cookies accepteren”). Deze privacyinstellingen moeten op een duidelijk zichtbare en begrijpelijke wijze worden gepresenteerd. De informatie mag bezoekers van een website er nooit van weerhouden om een hogere bescherming te kiezen, oftewel, de website moet ook bij verwerpen van cookies net zo goed functioneren als wanneer alle opties worden aanvaard.

Meer weten over de AVG en/of de e-Privacy Verordening, neem dan vrijblijvend contact op met een van onze privacy specialisten

Artikelen door Jop Fellinger

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.