flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 14 december 2018

De eerste twee bestuursverboden zijn opgelegd

De Rechtbank in Den Haag heeft op 13 juni het eerste bestuursverbod opgelegd. Deze twee bestuurders hebben beide een bestuursverbod van vijf jaar opgelegd gekregen. Dit is het maximale aantal jaar dat een rechtspersoon een bestuursverbod kan krijgen.

Faillissementswet

Op basis van de art. 106a tot en met 106e in de Faillissementswet (Fw) kan de curator of het Openbaar Ministerie (OM) een bestuursverbod voor ten hoogste 5 jaar vorderen. De vordering kan worden ingesteld tegen de bestuurder van een failliete rechtspersoon. Het is belangrijk op te merken dat ook oud-bestuurders en feitelijke beleidsbepalers binnen het bereik van de regeling vallen. Indien de bestuurder van de failliete onderneming een rechtspersoon is, kan worden doorgepakt naar de natuurlijke persoon die de uiteindelijke bestuurder is van deze rechtspersoon.

Bestuursverbod

Een bestuursverbod geldt zowel voor huidige als voor toekomstige functies zoals een bestuurder. De KvK draagt er zorg voor dat de bestuurder wordt uitgeschreven uit het Handelsregister. Het bestuursverbod wordt tevens geregistreerd bij het Handelsregister, zodat de bestuurder niet alsnog als bestuurder kan worden ingeschreven. Ook is dit bestuursverbod hierdoor voor derden inzichtelijk.

20 september 2018

13 juni 2018 heeft de Rechtbank Den Haag het eerste bestuursverbod opgelegd. In dit geval was de vastgestelde bestuurdersaansprakelijkheid de grondslag. De twee bestuurders hebben verstek laten gaan in deze zaak en daarom is drie maanden later (hoger beroep termijn) de bestuurdersaansprakelijkheid onherroepelijk geworden. Op grond daarvan is het bestuursverbod (voor de duur van vijf jaar) in werking getreden. De lijst met personen waarvoor een bestuursverbod geldt is te vinden op een aparte pagina van de Kamer van Koophandel.

Indien u door een crediteur of door de curator wordt aangesproken als bestuurder of u twijfelt of een (rechts-) handeling kan leiden tot bestuursaansprakelijkheid neemt u dan gerust contact op met een van onze advocaten.

Artikelen door Vincent van Oosteren

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.