flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 11 december 2019

Incasso bij consumenten

Op 19 november 2019 heeft de rechtspraak in Nederland de uitzonderlijke stap genomen om meer informatie te eisen van professionele partijen (lees ondernemers) als er wordt geprocedeerd tegen een consument. Deze eis is geconcretiseerd in het opleggen door de rechter van het invullen van een formulier door deze partijen in aanvulling op de dagvaarding. In het formulier wordt de eisende partij verplicht alle benodigde informatie aan te leveren om te komen tot een oordeel over schending van het consumentenbeschermingsrecht.

Het formulier wordt op dit moment nog in sommige rechtbanken door de rechter in een tussenvonnis aan de eisende partij voorgelegd ter invulling. Vanaf 1 april 2020 worden zogeheten repeat players, bijvoorbeeld incassobureau’s overal in het land geacht uit zichzelf alle benodigde informatie aan te leveren.

Incasso bij consumenten

Onbetaalde facturen zijn een last waar vrijwel iedere ondernemer regelmatig mee wordt geconfronteerd. Het inschakelen van een incassobureau kan dan voordelig lijken. In rechtszaken waarin een ondernemer optreedt tegen de consument mag de dagvaarding vaak niet al te veel kosten.

Daarom kiezen ondernemers niet zelden voor een incassobureau. Daarin schuilt een gevaar. Een dagvaarding opgesteld door een incassobureau bevat vaak slechts een heel korte toelichting op wat er is gebeurd en hoeveel geld er wordt geëist, zonder dat er bewijsstukken worden aangeleverd.
Hierdoor kan het zo zijn dat een vordering die normaliter eenvoudig zou worden toegewezen toch door de rechter moet worden gepasseerd. Ook ontstaat er een probleem voor de rechter als de consument niet komt opdagen.

Gebrek aan informatie bij verstek

Normaliter krijgt de eiser namelijk gelijk als de gedaagde verstek laat gaan. Maar voor de consumentenbeschermingsregels heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie al een lange tijd geleden bepaald dat de rechter deze regels zelf moeten toepassen, ook in verstekzaken.
De rechter moet in een dergelijk geval zelf onderzoek doen en bepaalt naar aanleiding van dit onderzoek of de vordering dient te worden afgewezen op grond van een schending van de regels. De rechter moet bijvoorbeeld toetsen, als de ondernemer zijn vordering ten dele baseert op de algemene voorwaarden, of deze niet onredelijk bezwarend zijn.

Ambtshalve toetsing, onderzoek en onnodige vertraging

Wanneer de rechter vaststelt in een incassozaak tegen een consument, dat de bepalingen van de algemene voorwaarden deze toets niet doorstaan dan kan de ondernemer daarop namelijk in rechte geen beroep doen en dient de vordering te worden afgewezen. Ook moet de rechter vaststellen of de ondernemer wel de informatie aan de consument heeft verstrekt welke hij volgens de wet moet verstrekken.

Deze taak is erg lastig te vervullen voor de rechter als de dagvaarding te weinig informatie bevat, vandaar dat de rechterlijke macht heeft besloten in te grijpen.

Heeft u een onbetaalde facturen en wilt u deze snel en doeltreffend laten incasseren?
Voor onze ervaren advocaten ondernemingsrecht is het opstellen van dagvaardingen aan de orde van de dag. Hierbij zorgen wij steevast voor een volledige onderbouwde vordering zodat deze onmiddellijk toewijsbaar is, ook in geval van verstek. Meer weten. Hier wordt incasso middels een kort geding procedure uitgebreid toegelicht

Neem contact op

Heeft u nog een incasso op de planken liggen? Wacht dan niet langer en neem contact op met een van onze advocaten voor een vrijblijvende en scherpe offerte.

Artikelen door Joël de Bruijn

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.