flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 13 augustus 2020

Het UBO-register gaat 27 september 2020 echt van start

Meer dan 1,5 miljoen juridische entiteiten krijgen in 2020 te maken met het UBO-register. Vanaf 27 september 2020 moeten deze juridische entiteiten UBO’s inschrijven in een register. Er wordt echter een onderscheid gemaakt tussen bestaande entiteiten en nieuw opgerichte entiteiten. Voor organisaties die op 27 september 2020 of later worden inschreven bij het handelsregister (en/ of opgericht), geldt dat direct bij de registratie in het handelsregister de UBO-informatie dient te worden geregistreerd. Voor bestaande organisaties die vóór 27 september 2020 zijn ingeschreven bij het handelsregister geldt dat verplichting tot het verstrekken van UBO-informatie uiterlijk op 27 maart 2022. Bestaande organisaties hebben na 27 september 2020 nog 18 maanden om aan deze verplichting te voldoen.

Wie is de UBO?

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner ofwel de uiteindelijke eigenaar van de juridische entiteit. Een UBO is uiteindelijk altijd een natuurlijke persoon. Een natuurlijk persoon die direct of indirect eigenaar is of anderszins doorslaggevende zeggenschap heeft binnen de juridische entiteit. Bij een B.V. (Besloten Vennootschap) of N.V. (Naamloze Vennootschap) bijvoorbeeld gaat het om:

 • Een persoon of personen met meer dan 25 procent van de aandelen; of
 • Een persoon of personen met meer dan 25 procent van de stemrechten; of
 • Een persoon of personen die de feitelijke zeggenschap over de onderneming hebben.

Soms is er geen UBO of bestaat er twijfel of de achterhaalde persoon wel de echte UBO is. In die gevallen moeten er één of meer pseudo-UBO’s worden aangewezen. Dat zijn natuurlijke personen die behoren tot het hoger leidinggevend personeel van een organisatie.

Welke gegevens van de UBO worden geregistreerd en wie mag de gegevens van de geregistreerde UBO’s bekijken?

Het handelsregister bij de Kamer van Koophandel zal het UBO-register gaan beheren.
De volgende gegevens van de UBO’s worden ingeschreven in het nieuwe register van de KvK en zullen openbaar zijn:

 • voornaam en achternaam;
 • geboortemaand en -jaar;
 • nationaliteit;
 • woonstaat; en
 • aard en omvang van het economische belang van de UBO.

De onderstaande gegevens van UBO’s worden geregistreerd maar zullen niet openbaar zijn. Dit gesloten register is alleen te zien voor de FIU-Nederland. De overheidsinstantie die meldingen van ongebruikelijke transacties regelt en onderzoekt en andere bevoegde autoriteiten (zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst).

 • BSN/buitenlands fiscaal identificatienummer ;
 • geboortedag;
 • geboorteland en –plaats;
 • woonadres;
 • afschrift van geldig identiteitsdocument; en
 • afschrift van document(en) waaruit de aard en omvang van het economische belang blijkt.

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht?

 • B.V.’s en N.V’s (niet-beursgenoteerde);
 • overige rechtspersonen: stichtingen, UBO-plichtige verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties;
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma, en commanditaire vennootschappen;
 • rederijen;
 • Europese naamloze vennootschappen (SEs);
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs);
 • Europees economisch samenwerkingsverbanden; en
 • kerkgenootschappen.

De registratieplicht geldt niet voor:

 • beursgenoteerde vennootschappen;
 • eenmanszaken;
 • publiekrechtelijke rechtspersonen; en
 • verenigingen van eigenaars.

Als advocaten ondernemingsrecht volgen wij dit nieuws over het UBO-register op de voet. Inmiddels is er een vervolg op dit artikel, dat leest u hier.

Bent of wordt u een UBO en heeft u vragen of zorgen over de registratie in het openbare register neem dan gerust contact met mij of een van mijn collega’s op.

Artikelen door Vincent van Oosteren

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.