flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 23 november 2022

Het incasso kort geding: snel, simpel en schappelijk

Om als schuldeiser een geldvordering op korte termijn te kunnen incasseren, is het incasso in kort geding mogelijk een oplossing. In een incasso kort geding weet u binnen een aantal weken of uw vordering wordt toegewezen. Dit in tegenstelling tot een bodemprocedure, welke over het algemeen kostbaarder is en in ieder geval veel langer duurt. Het verkrijgen van een executoriale titel op korte termijn kan van groot belang zijn voor de schuldeiser, zeker wanneer de schuldenaar in een financieel onzekere positie verkeerd.

Bij vonnis van 4 november 2022 (2022:9375) wordt herhaald wat de vereisten zijn welke de Hoge Raad stelt aan het toewijzen van een geldvordering in kort geding. Deze vereisten zetten we in dit artikel nogmaals kort uiteen. Het is van groot belang deze te (laten) toetsen voordat u een (incasso-) kort geding start.

Eisen voor het incasso kort geding

Voor het incasso kort geding is het van belang dat aan alle van deze onderstaande eisen is voldaan:

  • Het gaat om een geldvordering, welke niet is betwist en waarvan ook niet is te verwachten dat de debiteur de vordering zal gaan betwisten tijdens de zitting en/ of welke in ieder geval zeer aannemelijk. “De rechter moet niet alleen onderzoeken of het bestaan van een vordering van de eiser op de gedaagde voldoende aannemelijk is, maar ook of daarnaast sprake is van feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist. Daarbij moet de rechter in de afweging van de belangen van partijen ook de vraag naar – kort gezegd – het risico van onmogelijkheid van terugbetaling betrekken, welk risico kan bijdragen tot weigering van de voorziening.”, r.o. 4.1 vonnis 4 november 2022;
  • De geldvordering moet opeisbaar zijn. Het is verstandig om één maar liefst meerdere sommatiebrieven te hebben verzonden;
  • Er moet sprake zijn van spoedeisend belang. Aan het vereiste spoedeisend belang zijn minder hoge eisen verbonden wanneer een vordering in hoge mate aannemelijk is. Dit staat in direct verband met het eerste vereiste uit deze opsomming. Asser schrijft het volgende over de spoedeisendheid in kort geding: Indien de vordering in hoge mate aannemelijk is, niet serieus is te betwisten of zelfs vaststaat, dan is er steeds minder reden om eisen te stellen aan de (spoedeisende) belangen van de crediteur bij betaling op korte termijn of aan de belangen van de debiteur ten aanzien van het restitutierisico, zie ook r.o. 4.5 vonnis 4 november 2022

Vervolgstap

Indien uw vordering voldoet aan deze vereisten neemt u dan gerust contact op met ons. Een dergelijke incasso vordering in kort geding vindt plaats bij een rechtbank. Niet bij elke rechtbank is de regeling voor een incassoprocedure hetzelfde. Vaak vinden de zittingen in deze incassoprocedures op vaste tijdstippen plaats. Wij kunnen op korte termijn een incasso kort geding starten.

Artikelen door Vincent van Oosteren

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.