flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 20 maart 2020

Corona, werkgeverschap en privacy: een lastige combinatie

In verband met de recente ontwikkelingen en maatregelen met betrekking tot het coronavirus heeft de Autoriteit Persoonsgegevens op de vraag of werkgevers hun werknemers mogen controleren op corona geantwoord.

Dat antwoord is nogal voorspelbaar en in zekere zin teleurstellend voor de bezorgde werkgever:

“Als werkgever heeft u bijna nooit het recht om zelf medische gegevens van uw werknemers te registreren. Wel kunt u de arbodienst of bedrijfsarts inschakelen om te controleren op corona. Verder is het vooral belangrijk om de actuele adviezen te volgen van uw regionale GGD en het RIVM.

Bijzondere persoonsgegevens

Gezondheidsgegevens zijn bijzondere persoonsgegevens en zijn daarom extra beschermd. Als werkgever mag u normaal gesproken niet op de stoel van een arts gaan zitten door conclusies te trekken over de gezondheid van individuele medewerkers. Bijvoorbeeld door bij te houden waar medewerkers op vakantie zijn geweest. Of door hun temperatuur vast te leggen. Meer informatie vindt u in ons dossier ‘Mijn zieke werknemer’.

Bedrijfsarts/arbodienst

Uw medewerkers kunnen natuurlijk wel naar de bedrijfsarts of arbodienst. Wanneer deze vermoedt dat uw medewerker het coronavirus heeft, zal hij/zij met spoed contact opnemen met de regionale GGD. De GGD kan dan in overleg met u maatregelen treffen voor op de werkvloer.

Volg adviezen GGD en RIVM

We hebben op dit moment te maken met een bijzondere situatie. Het nieuwe coronavirus is een besmettelijke ziekte die zich wereldwijd verspreidt en waartegen groots maatregelen worden getroffen. Het is een taak van de overheid i.s.m. de GGD om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ook op de werkvloer. Volg daarom de actuele adviezen van uw regionale GGD en het RIVM.”

Het antwoord is geformuleerd vanuit de AVG en het recht van de individuele werknemer wiens persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Deze tijden echter brengen met zich mee dat dit individuele recht kan botsen met goed werkgeverschap als het aankomt op het beschermen van alle overige werknemers.

Vooral wanneer thuiswerken vanuit de aard van het werk niet mogelijk is. Niet iedereen is immers een kantooremployee. Wat nu te doen?

Omdat een zogenoemde persoonsgegevensverwerking impliceert dat er sprake moet zijn van een al dan niet geautomatiseerde verwerking in een bestand, is er ruimte voor mondeling vragen en kennisnemen van de gezondheidssituatie van de werknemer. Zolang de informatie maar niet wordt opgeslagen in een bestand. Daarbij moet de werknemer worden medegedeeld dat hij of zij het recht heeft daar niet op te antwoorden. In arbeidssituaties is er namelijk vrijwel geen ruimte om aan te nemen dat toestemming voor verwerking van persoonsgegevens geheel vrijwillig kan worden verkregen.

Uiteraard moet ook worden bedacht wat er verder gebeurt met dergelijke informatie. Het is natuurlijk niet toegestaan om een besmetting bekend te maken op een dergelijke wijze dat kan worden achterhaald wie de besmette medewerker is. Als die situatie zich voordoet, is het beter om het stellen van vragen achterwege te laten en medewerkers goed te informeren over de laatste stand van zaken en aan te dringen op ziekmelding bij de geringste twijfel aan de gezondheid.

 

Wilt u advies over hoe om te gaan met uw werknemers rondom het coronavirus? Dan kunnen onze specialisten u daarmee zeker ondersteunen.

Artikelen door Jop Fellinger

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.