flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 19 november 2012

Positie van mede ondertekenaar bij financiering beter beschermd

Het gerechtshof te Amsterdam heeft in april 2012 een belangrijke uitspraak gedaan op het gebied van financiering. Het betreft de positie van iemand die mee tekent voor een geldleningsovereenkomst tussen een geldgever (meestal een bank) en geldnemer (meestal een BV). Van belang is of deze tekent als medeschuldenaar of als iemand die borg staat voor degene die de lening nodig heeft. Dit is belangrijk om te weten, omdat in geval van borg toestemming van de echtgenoot of geregistreerd partner is vereist. Geeft deze geen toestemming, dan kan de rechtshandeling worden vernietigd. Deze juridische regeling is er om andere gezinsleden te beschermen.

De inhoud telt

Het hof oordeelt nu echter dat als iemand op papier hoofdelijke aansprakelijkheid is overeengekomen, maar er inhoudelijk sprake is van een borgtocht, er ook toestemming van de echtgenoot/echtgenote is vereist. De in de kredietdocumentatie gebruikte termen zoals ‘medeschuldenaar’ en ‘hoofdelijk aansprakelijk’ zijn daarmee niet bepalend voor de juridische positie van de persoon die mee tekent. Het gaat erom hoe diegene zich bij de bank aandient en hoe dat bank dat heeft begrepen. Als de persoon die mee tekent bij de bank aangeeft dat de lening niet voor hem of haar bedoeld is, maar voor de hoofddebiteur, dan is er sprake van borgtocht.

Moeder niet eens met borgstelling

De uitspraak is gedaan in een rechtszaak over een vader en zoon die een lening aangingen bij de bank, terwijl de bank wist dat de lening uitsluitend bedoeld was voor de zoon. In de overeenkomst werd de vader evenwel aangemerkt als medekredietnemer. Volgens de algemene voorwaarden van de bank werd de vader hiermee automatisch als hoofdelijk aansprakelijk bestempeld. Inhoudelijk was echter sprake van borgtocht en daarvoor was toestemming van zijn echtgenote vereist. Doordat deze ontbrak, kon de echtgenote de overeenkomst vernietigen.

Borgsteller staat sterker

Wanneer een aantal groepsmaatschappijen een lening aangaat, verlangt een bank vaak ook dat meerdere leden mee tekenen. Groepsleden die besluiten om voor wat voor reden dan ook borg te staan, worden geadviseerd om ook daadwerkelijk als borg te tekenen. Dit omdat borgstellers juridisch sterker staan als zij de schuld intern willen verhalen.

Artikelen door Mignon de Vries

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.