flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 21 februari 2023

Bestuurders aangesteld door de Ondernemingskamer (OK)

Bij aandeelhoudersgeschillen staat een minderheidsaandeelhouder vaak voor de vraag of het zinvol is om te verzoeken om een onderzoek naar de gang van zaken binnen de vennootschap te gelasten en of het zinvol is om de OK te verzoeken een bestuurder te benoemen die de zeggenschap in de onderneming verkrijgt.

Zonder verder de ontvankelijkheidsvereisten van artikel 2:346 BW helemaal uit te werken, zal de minderheidsaandeelhouder meestal gedurende langere tijd al zijn buitengesloten van informatie en kan deze ook het bestuur van de vennootschap niet goed meer controleren. De verzoeker is daarom vaak niet de zittende bestuurder.

Het aanstellen van een bestuurder door de OK is dan ook een aanlokkelijk idee. De verwachting is dat deze bestuurder met opgestroopte mouwen aan de slag gaat om de zittende bestuurder te controleren. Indien nodig zal deze bestuurder de zittende bestuurder weer in het gareel brengen of zelfs op een zijspoor zetten.

Stichting RIMARI Praktijktips

Om deze verwachting in de juiste kaders te plaatsen is het goed om de richtlijnen ‘Stichting RIMARI Praktijktips voor OK-bestuurders’ nader te bestuderen. Twee zaken springen dan het meest in het oog.

In de verhouding tussen de OK en de door de OK aangestelde bestuurder, houdt de OK afstand tot diezelfde bestuurder. Met andere woorden, de handelingen van de OK-bestuurder hebben niet noodzakelijkerwijs de zegen van de OK. De OK wil op die manier ook de handen vrij houden om klachten over de OK-bestuurder te kunnen behandelen. Dit is voor de verzoekende partij/minderheidsaandeelhouder goed nieuws, waardoor vervanging van een niet-functionerende OK-bestuurder ook daadwerkelijk kan plaatsvinden, zie ook ECLI:NL:GHAMS:2020:3620.

Het andere goede nieuws is, dat in de RIMARI Praktijktips de OK-bestuurder de aanbeveling krijgt om na de benoeming niet alleen de hele beschikking te lezen, maar als het even kan ook de onderliggende procesdossier, zoals het verzoekschrift, verweerschrift, pleitnota’s en de bijlagen. Niet voor niets twijfelt de OK aan de goede gang van zaken binnen de vennootschap. Vervolgens gaat zij over tot het opleggen van deze onmiddellijke voorzieningen. Men zou verwachten dat hierdoor de balans in het voordeel van de verzoeker lijkt door te slaan. Helaas is die conclusie voorbarig.

Dat heeft te maken met de volgende aanbeveling van de RIMARI Praktijktips:
“4.2.2. Beslis zo spoedig mogelijk of je zelf de dagelijkse leiding van het bedrijf op je kunt nemen en zo nee, – hetgeen meestal het geval zal zijn – in wiens handen de leiding van de onderneming dan wel het beste tijdelijk kan worden gelegd en welke rol je zelf als bestuurder daarin wilt spelen (bij welke beslissingen word je wel en niet betrokken). Geef ook aan wanneer je op het bedrijf zult zijn.”

Door deze praktijktip, die meestal wordt gevolgd, komt de zittende bestuurder feitelijk weer in de oude machtspositie terecht. Het is daarom van het grootste belang om na de benoeming van de OK-bestuurder onmiddellijk een gesprek aan te vragen. Dit is nodig om de invulling van de dagelijkse leiding aan te passen. Zo voorkomt u dat de oude praktijken die hebben geleid tot de beschikking van de OK, niet onder de verantwoordelijkheid van de OK-bestuurder voort kunnen duren.

Met andere woorden, na het behalen van een toewijzende beschikking van de OK, kan de verzoeker niet achteroverleunen.

Advies

Voor meer informatie over de OK procedure neemt u contact op met mr. Jop Fellinger. U kunt ons bereiken via de mail, telefonisch of door het contactformulier in te vullen.

Artikelen door Jop Fellinger

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.