flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 11 december 2020

Vakantie: Gelijke behandeling van mannen en vrouwen

Recentelijk is er door de Hoge Raad een arrest gewezen dat antwoord geeft op vragen van de rechtbank over de gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen op het gebied van de collectieve arbeidsvoorwaarden.

Zwangerschapsverlof juf in schoolvakanties

Een vrouwelijke school medewerkster maakte een zaak aanhangig bij de Haagse rechtbank over een bepaling in de cao voor het voortgezet onderwijs waarin stond dat vrouwelijke medewerkers geen compensatie krijgen als hun zwangerschapsverlof in een andere vakantie dan de zomervakantie viel.

Oordeel: ongelijke behandeling

De Hoge Raad oordeelde dat er sprake is van een conflict met de gelijkebehandelingswetgeving doordat er direct onderscheid wordt gemaakt op basis van het geslacht, terwijl dit onderscheid niet relevant is in dergelijke gevallen. Dit geldt in zowel prenataal als in postnataal zwangerschapsverlof.

Grondslag

De Hoge Raad verwees naar het gelijksoortige Gomez-arrest van het Europese Hof van Justitie. Het Hof van Justitie oordeelde dat de ‘Richtlijn gelijke behandeling in arbeid’ en de ‘Richtlijn gelijke behandeling’ logischerwijs resulteren in twee dingen wanneer het zwangerschapsverlof in een vakantie valt:

  1. een vergoeding voor de vrouwelijke werknemer; en
  2. de mogelijkheid om het verlof op een ander moment op te nemen.

Het Hof van Justitie benoemt ook dat het geldt voor alle vakantiedagen, dus ook de (opgebouwde) bovenwettelijke vakantiedagen.

Essentie: geen verlof kwijtraken door zwangerschap tijdens verlof

De onderliggende gedachte van de Hoge Raad bij het nemen van het besluit is dat vrouwen hun verlof kwijtraken als het prenatale en postnatale zwangerschapsverlof in een vakantie valt. Voor mannen geldt dit niet, omdat het verlof voor de man aanzienlijk korter is.

Daarnaast was een vastgesteld aantal vakantiedagen bovenop het wettelijk minimum per jaar, namelijk 5 dagen bovenop de schoolvakantie. Wanneer het ‘standaard’ verlof samenvalt met het prenatale en postnatale zwangerschapsverlof, is er geen sprake meer van verlof.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met een van onze specialisten of bel meteen op +31(0) 205 210 130.

Artikelen door Mignon de Vries

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.