flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 8 oktober 2021

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Eerder schreef ik een artikel over de mogelijkheid van een (turbo)liquidatie. De turboliquidatie is een, het woord zegt het al, snelle liquidatie (ontbinding) van een vennootschap: B.V. Deze snelle vorm van liquideren is enkel mogelijk indien de vennootschap geen bezittingen meer heeft. Het uitgangspunt is dat een vennootschap die geen bezittingen meer heeft niets heeft om te verdelen aan schuldeisers of eigenaren. Of er schulden zijn op het moment van ontbinden doet niet ter zake. Een vereffening is niet aan de orde, omdat, ook als er schulden zijn, er simpelweg niets te verdelen is. Kritiek, onder andere vanuit de politiek, is dat deze manier van beëindiging van de onderneming niet transparant genoeg is.

De procedure voor de ontbinding van een besloten vennootschap met baten is als volgt:

  1. de algemene vergadering van aandeelhouders (“AVA”) neemt het besluit tot het ontbinding van de vennootschap.
  2. het besluit van de AVA wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en een vereffenaar wordt aangewezen.
  3. het vermogen van de vennootschap wordt vereffend.
  4. zodra de vereffening is afgerond, wordt er een eindbalans gepubliceerd met aankondiging daarvan in een landelijk dagblad.
  5. Vervolgens dient er een wachttijd van 2 maanden in acht te worden, en houdt de B.V. op te bestaan.

Indien er sprake is van een turboliquidatie blijven de stappen 3,4 en 5 achterwege. Na de inschrijving van het besluit van de AVA tot ontbinding van de vennootschap houdt deze op te bestaan.

Kritiek politiek

De vennootschap, die door turboliquidatie is opgehouden te bestaan, kan schulden hebben. Een vennootschap met schulden en baten, waarbij de baten de schulden overtreffen, moet via een faillissement afwikkelen en anders via een liquidatie met vereffening zoals hierboven onder 1 tot en met 4 omschreven. In geval van een faillissement brengt de curator de bezittingen en schulden van de vennootschap in kaart, waardoor er voor partijen en derden transparantie ontstaat. Transparantie die volgens de politiek volledig ontbreekt bij een turbo-liquidatie. Een eindbalans is immers niet nodig voor het turbo-liquideren van een vennootschap. Doordat deze verplichting niet bestaat stelt de politiek dat er eenvoudig misbruik kan worden gemaakt van deze manier van liquideren. Daarom stelt zij het volgende voor:

Het bestuur van de vennootschap moet binnen tien dagen na het nemen van het besluit tot liquidatie de volgende documenten deponeren bij de Kamer van Koophandel:

  • eindbalans en staat van baten en lasten over het jaar van ontbinden;
  • een schriftelijke onderbouwing waarom de baten ontbreken;
  • een slotuitdelingslijst. Dit speelt alleen als er voor liquidatie gelden zijn uitgekeerd;
  • de jaarrekeningen van eerdere jaren. Dit geldt alleen bij een publicatieplicht en voor zover dat nog niet gebeurd is. Deze verplichting bestaat overigens ook alle vennootschappen, ook wanneer er geen sprake is van liquidatie.

Conclusie

De reacties op dit voorstel zijn over het algemeen positief. Met name omdat dit voor meer transparantie zou zorgen. Dat dit voor meer transparantie zal zorgen daar ben ik het mee eens. Ik twijfel wel of hierdoor minder misbruik van zal worden gemaakt. Het alternatief hierop is immers nog minder aantrekkelijk: meestal faillissement.

De wet is nu nog een voorstel en kan op zijn vroegst eind 2021 in werking treden. Deze wet zou dan een werkingsduur van twee jaar hebben.

Artikelen door Vincent van Oosteren

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.