flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 16 maart 2015

Smaad en laster via social media

Werkgevers zien zich regelmatig genoodzaakt om actie te ondernemen tegen (oud-)werknemers, die via social media te keer gaat tegen hun voormalige werkgever. Het bedrijf Sky-Access wilde een oud-werknemer aanpakken wegens smaad en laster, maar kreeg het niet voor elkaar.

Met de opkomst van social media zijn terechte en onterechte online beschuldigen aan de orde van de dag. Niet alleen ontevreden klanten, maar ook (ex-)werknemers delen hun ongenoegen en frustraties steeds vaker via digitale bronnen op het internet en dat kan leiden tot procedures over smaad en laster.

Oud-werknemer voor de rechter

De kortgedingrechter van de rechtbank Limburg werd door Sky-Access gevraagd om diverse vorderingen toe te wijzen tegen een oud-werknemer wegens smaad en laster via LinkedIn en WhatsApp. De oud-werknemer zou ook in strijd hebben gehandeld met het geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst door bedrijfsinformatie naar buiten te brengen.

Klachten, LinkedIn en WhatsApp

De oud-werknemer in kwestie had namelijk kort na zijn vertrek een klacht over de onveilige situatie binnen het bedrijf ingediend bij een wereldwijde brancheorganisatie. Verder wees een klant van Sky-Acces erop dat de oud-werknemer hierover ook een bericht op LinkedIn had geplaatst. Via de mobiele berichtenservice WhatsApp had de oud-werknemer ook gesprekken gevoerd met een andere oud-werknemer, waarin hij zich negatief uitliet over de onderneming en de directeur.

Aantasting goede naam bedrijf?

Sky-Access vindt dat sprake is van smaad, laster en aantasting van de goede naam van het bedrijf en spant een kort geding aan. De rechter gaat hierin niet mee en vindt dat geen sprake is van onrechtmatige gedragingen of handelingen die in strijd zijn met het geheimhoudingsbeding of de arbeidsovereenkomst. De WhatsApp-communicatie vond plaats in de privésfeer en dat de boosheid kenbaar was, maakt niet dat het gedrag zelf onrechtmatig is. Ook is het volgens de rechter niet onrechtmatig dat de ex-werknemer de brancheorganisatie had ingelicht over de zijns inziens onveilige situatie. Hij heeft daarbij naar waarheid verklaard over zijn ervaringen bij het bedrijf en dat stond hem vrij, ook al had hij eerst intern kunnen klagen.

Geen schending geheimhouding

Wat betreft de negatieve uitlating op LinkedIn en het handelen in strijd met het geheimhoudingsbeding merkt de rechter op dat het bericht direct is verwijderd na een klacht van Sky-Access. Van voortdurend onrechtmatig handelen is daarom geen sprake. Aangezien de oud-werknemer inmiddels een nieuwe baan heeft gevonden in een geheel andere branche en er verder geen andere grondslagen zijn opgevoerd, vindt de rechter het ook niet nodig dat de oud-werknemer inzage geeft in zijn sollicitatiegegevens of dat hem wordt verboden zijn logboek te openbaren. De rechter wijst alle vorderingen af en veroordeelt Sky-Access in de proceskosten.

Social media vaker reden ontslag of sancties

In dit geval loopt het goed af voor de oud-werknemer, maar dat is lang niet altijd het geval. Wanneer een (oud-)werknemer zich publiekelijk negatief uitlaat over zijn (oud-)werkgever, bedreigingen uit richting zijn werkgever of derden of ergens een tweet of post plaatst, die vanwege zijn functie niet gepast is, kan dat reden zijn voor ontslag, zelfs op staande voet.

Mogelijkheden werkgevers

Per geval moet worden gekeken of ontslag terecht is, of er een verbod op smaad en laster kan worden gevorderd en of er sprake is van schending van de geheimhouding, al dan niet met verschuldigde boetes. Werkgevers die vooraf duidelijk willen maken wat wel en niet is toegestaan, kunnen in arbeidsovereenkomsten, reglementen en personeelshandboeken specifieke passages opnemen over social media en geheimhouding. Op die manier is vooraf helder wat wel en niet is toegestaan en wordt voorkomen dat achteraf discussies of conflicten ontstaan, die voor de rechter worden uitgevochten.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met een van onze specialisten of bel meteen op +31(0) 205 210 130.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

10 augustus 2023
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
26 juli 2023
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
19 augustus 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
29 juni 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
28 juni 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.