flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 2 mei 2024

Scraping is bijna altijd illegaal

Scraping is het geautomatiseerd verzamelen en opslaan van informatie van het internet. Scraping door private partijen en particulieren is vrijwel nooit toegestaan. Dat stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een nieuwe handreiking op 1 mei 2024. Die partijen kunnen in de praktijk scraping alleen legaal inzetten als ze dat zeer gericht doen.

Bij scraping ‘schraapt’ een computerprogramma automatisch gegevens van het internet. Bijvoorbeeld door sociale media te scannen. Met scraping worden bijna altijd persoonsgegevens verzameld. Daardoor ontstaan privacyrisico’s. Met scraping kunnen in korte tijd persoonsgegevens van heel veel mensen worden verzameld. De informatie die bij het scrapen wordt vastgelegd, kan over tal van aspecten van iemands leven gaan. Ook kan de informatie allerlei bijzondere persoonsgegevens en strafrechtelijke persoonsgegevens bevatten, die meestal niet mogen worden verzameld en gebruikt.

Overtreding AVG

Scraping zal bijna altijd een overtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn. In een aantal gevallen mag scraping sowieso niet. Bijvoorbeeld:

  • het internet scrapen om profielen van mensen te maken, om die vervolgens door te verkopen;
  • informatie scrapen van afgeschermde socialemedia-accounts of besloten fora;
  • gegevens scrapen van openbare socialemediaprofielen, met als doel te bepalen of die mensen een aangevraagde verzekering al dan niet krijgen.

De handreiking van de AP is niet gericht op de overheid. Maar ook scraping door de overheid kent grote privacyrisico’s en is aan strenge regels gebonden. De AP werkt ook aan een handreiking voor scraping door de overheid.

Openbaarheid is geen toestemming

Het klopt niet dat dat scrapen zou mogen, omdat alles wat op internet staat toch al voor iedereen is in te zien.  Toestemming voor het verzamelen van persoonsgegevens moet van tevoren gegeven zijn en het feit dat het al op internet staat, impliceert geen toestemming.

Bijna nooit mogelijk

In de praktijk is scraping door private organisaties en particulieren alleen mogelijk op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang wanneer er geen teostemming is gegeven. Voor die grondslag gelden strenge voorwaarden. Bijvoorbeeld dat scraping niet mag worden gebruikt met als enige belang om er geld aan te verdienen. Het is bijna nooit mogelijk om bij scraping aan deze voorwaarden te voldoen, aldus de AP. Kanttekening daarbij is dat de AP een bijzonder strenge visie hierop heeft, bijvoorbeeld ook ten aanzien van direct marketing. De vraag is hoe die op Europees niveau wordt beoordeeld.

Uitzonderingen

In uitzonderlijke gevallen kan scraping wel toegestaan zijn. Bijvoorbeeld bij ‘huishoudelijk gebruik’: wanneer een particulier voor een hobbyproject scraping inzet en de resultaten alleen deelt met wat vrienden, geldt de AVG niet en mag het. Ook kan scraping toegestaan zijn wanneer het zeer gericht wordt ingezet. Bijvoorbeeld wanneer een organisatie de websites van nieuwsmedia scrapet, om relevant nieuws over het eigen bedrijf in beeld te krijgen.

Contact

Heeft u vragen? Contact dan een van onze advocaten via de mail, telefonisch of vul het contactformulier in voor een vrijblijvend eerste gesprek. Wij denken graag met u mee.

Artikelen door Jop Fellinger

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.