flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 20 juli 2023

Pas op met duurzaamheidsclaims!

Claims over duurzaamheid liggen sinds kort onder een vergrootglas. Tegenwoordig concurreren bedrijven al lang niet meer alleen met elkaar op de prijs en de kwaliteit van hun producten.
Ook of een product bijdraagt of juist schade toebrengt aan het milieu is een beslisfactor voor veel consumenten. Daarnaast blijkt dat een groen imago belangrijk is in de ‘war for talent’, de concurrentie tussen bedrijven om de knapste koppen als werknemers aan te trekken. De laatste tijd is echter gebleken dat concurrentie op dit gebied vaak oneerlijk gebeurt.
Bedrijven die hun producten onterecht als groen bestempelen kunnen verwachten dat er strenger in de komende tijd zal worden opgetreden. In deze blog schets ik kort de ontwikkelingen op dit vlak. Ook licht ik toe waarom het aanscherpen van deze regels ook voor u relevant kan zijn.

Veel Greenwashing

De wereld is buitengewoon complex. Zo is de vraag of een bepaald product of bedrijf duurzaam is niet eenvoudig te beantwoorden. Veelal is het mogelijk om bij een dergelijke brede claim beide kanten op te redenen. Er is dus een groot grijsgroen gebied.
Greenwashing, de praktijk waarbij een bedrijf zich duurzamer voordoet dan dat ze zijn, is dan ook aan de orde van de dag. Wie kent niet de spotjes van Shell over groene energie, of de ‘groene’ conscious labels van de H&M. Sommige van de grootste vervuilers van de wereld weten zich zo toch als duurzaam te positioneren.

EU heeft voortrekkersrol

Het is al decennialang een speerpunt van de EU om de informatie voor consumenten over de producten die zij kopen te verbeteren. Dit gaat ook over de voorlichting aan consumenten over duurzaamheid. In 2022 presenteerde de Europese Commissie dan ook een onderzoek naar dit onderwerp, het zogeheten impact assessment report.
De conclusie was dat er nog veel moest gebeuren om de informatie betrouwbaar te maken. De Commissie heeft daarna ook in 2023 een nieuwe Richtlijn voorgesteld, de Richtlijn groene claims, met als doel onjuiste milieuclaims aan te pakken. Die Richtlijn zal, mits die aangenomen wordt, aansluiten op het reeds bestaande raamwerk van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken.

Ook in Nederland actie

Ook in Nederland zelf is er beweging op dit gebied. Per 1 februari 2023 is de Code voor Duurzaamheidsreclame van de Stichting Reclame Code van kracht geworden. Op basis van die code kan bij de Reclame Code Commissie worden geklaagd over misleidende claims over duurzaamheid.

Het meest recent is dat ook de Autoriteit Consument en Markt een nieuwe sterk aangescherpte versie van de Leidraad Duurzaamheidsclaims heeft gepresenteerd. De leidraad bevat nu vijf vuistregels voor duurzaamheidsclaims:

1. Gebruik juiste, duidelijke, specifieke en volledige duurzaamheidsclaims;
2. Onderbouw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel;
3. Maak eerlijke vergelijkingen met andere producten of concurrenten;
4. Beschrijf toekomstige duurzaamheidsambities concreet en meetbaar;
5. Zorg dat visuele claims en keurmerken behulpzaam zijn voor consumenten en niet verwarrend.

Handhaving is mogelijk

De reeks aan handelingen van zowel de Europese wetgevers als de Nederlandse toezichthouders maakt duidelijk dat het bestrijden van greenwashing een speerpunt is geworden. Het was al zo dat claims over duurzaamheid die niet waar zijn civielrechtelijke gevolgen kunnen hebben. Het is immers een vorm van misleiding op basis waarvan overeenkomsten kunnen worden vernietigd. Daar blijft het echter niet bij, ook bestuurlijke handhaving is mogelijk.

Twijfels? Neem contact op

Laat je je uit over de duurzaamheid van jouw bedrijf en producten en twijfel je over of die uitingen wel voldoen aan de aangescherpte normen? Of heb jij een belangrijke aankoop gedaan, mede op basis van duurzaamheid, en twijfel je aan de juistheid van die claims? Bel ons dan op voor een vrijblijvend gesprek, en onze advocaten denken gelijk met je mee!

Artikelen door Joël de Bruijn

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.