flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 24 maart 2017

Oud bestuurder toch aansprakelijk?

Privé aansprakelijk worden gesteld voor het wanbeleid van je opvolger; een nachtmerrie. Het overkwam de oud-bestuurder van een bedrijf in de bouw. Een aftredend bestuurder moet onderzoek doen naar de nieuwe eigenaar/bestuurder. Doet hij dat niet dan kan hij als oud-bestuurder privé aansprakelijk zijn als de vennootschap na zijn aftreden failliet gaat. Dat het faillissement is veroorzaakt door kennelijk onbehoorlijk bestuur van de opvolgend bestuurder maakt niet uit blijkt uit een recente uitspraak van het Hof Den Bosch.

Nieuwe bestuurder blijkt flessentrekker

In de zaak waarover het Hof moest oordelen (zie: ECLI:NL:GHSHE:2016:3235, JOR 2017/3), was het bedrijf verkocht aan een flessentrekker. Deze flessentrekker is de vennootschap na aankoop gaan misbruiken. Er werden in korte tijd forse schulden gemaakt, onder meer voor de huur van auto’s. In twee maanden tijd werd er voor bijna € 50.000 aan brandstof getankt. Acht maanden na de overname was de vennootschap failliet.

Curator stapt naar rechter

De curator vorderde in eerste aanleg van de oud-bestuurder en de nieuwe bestuurder vergoeding van het boedeltekort. Het faillissement van de vennootschap is weliswaar veroorzaakt door de nieuwe eigenaar/bestuurder (de flessentrekker), maar (ook) de oud-bestuurder heeft zijn taak kennelijk onbehoorlijk vervuld door voorafgaand aan de verkoop geen onderzoek te doen naar de betrouwbaarheid van de beoogde koper.

Oud-bestuurder had onderzoek moeten doen

Het verhaal van de oud-bestuurder rammelde aan alle kanten. Hij stelde dat hij zelf niet op zoek was naar een koper, maar daarvoor benaderd was en zich zelfs tot een verkoop moest laten overhalen. Desondanks deed hij geen navraag naar de achtergrond van de koper en dat was vreemd. Had hij dat wel gedaan, dan was hij er vrij snel achter gekomen dat deze een groot aantal faillissementen op zijn naam had. Verder stelde hij dat hij mocht vertrouwen op de continuïteit van de vennootschap omdat de koper een “vliegende start” zou krijgen. Dat klopte duidelijk niet omdat de onderneming bij de overdracht werd ontmanteld.

Onderzoeksplicht naar nieuwe bestuurder

Het hof stelt nadrukkelijk dat van de oud-bestuurder mocht worden verwacht dat hij, onder meer met het oog op de belangen van de crediteuren van de vennootschap, ten minste enig onderzoek zou doen naar de zakelijke achtergrond, financiële gegoedheid en persoonlijke integriteit van de persoon aan wie hij het bestuur en de aandelen van de vennootschap wilde overdragen. Omdat de oud-bestuurder dat heeft nagelaten, heeft hij zijn taak als bestuurder kennelijk onbehoorlijk vervuld.

Oud-bestuurder aansprakelijk voor schulden bij overdracht

Het hof matigt de vergoeding tot 50% van het boedeltekort omdat dit bedrag ongeveer gelijk zal zijn aan de hoeveelheid schulden die ten tijde van overdracht bestonden. Door deze matiging draait de oud-bestuurder niet op voor de schulden die tijdens het bestuur van de koper zijn gemaakt.

Civielrechtelijk bestuursverbod

Dit soort gevallen kunnen nu beter worden voorkomen. Sinds 1 juli 2016 kan namelijk een civielrechtelijk bestuursverbod worden gevorderd tegen faillissementsfraudeurs of bestuurders die zich schuldig hebben gemaakt aan wanbeleid. Daardoor kunnen bestuurders die er een puinhoop van hebben gemaakt, tijdelijk geen bestuurder meer zijn. De Kamer van Koophandel houdt een openbare zwarte lijst van deze bestuurders bij. Onderzoek de zakelijke en financiële achtergrond van uw potentiële opvolger dus goed. De lijst bij de KvK kan u daar bij helpen.

Wilt u meer lezen over het bestuursverbod? Lees dan dit artikel daarover op onze website.

Artikelen door Mignon de Vries

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.