flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 22 juni 2017

Opgelet voor ondernemers met trouwplannen

Het bruidspaar dat niets bij de notaris regelt, trouwt in gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat de persoonlijke bezittingen van de echtgenoten door het huwelijk gemeenschappelijk eigendom worden van beide echtgenoten. Dat geldt ook voor de schulden. Deze regeling is vrij uniek in de wereld, maar daar komt verandering in. Per 1 januari 2018 is trouwen in gemeenschap van goederen niet meer de standaard en dat heeft ook gevolgen voor ondernemers.

Nieuw: trouwen in beperkte gemeenschap van goederen

De nieuwe wetgeving gaat uit van een beperkte gemeenschap van goederen. In de huwelijksgemeenschap vallen dan alleen nog:

  • Bezittingen die voor het huwelijk al aan beide echtgenoten gezamenlijk toebehoorden, ongeacht de exacte eigendomsverhouding;
  • Schulden die voorafgaand aan het huwelijk samen zijn aangegaan.
  • Bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk zijn verkregen.

Andere bezittingen en schulden van voor het huwelijk blijven privé. Ook alles wat een echtgenoot voor en na het sluiten van het huwelijk uit een erfenis of via een schenking ontvangt, valt niet in de gemeenschap van goederen en is privé.

Als ondernemer in het huwelijksbootje

Een ondernemer met trouwplannen doet er goed aan zich te verdiepen in de nieuwe wetgeving.  De nieuwe wet brengt namelijk een grote verandering met zich mee.

Een voorhuwelijkse onderneming die op naam en voor rekening van een personenvennootschap (maatschap of vennootschap onder firma) of een rechtspersoon (BV of NV) wordt uitgeoefend, valt buiten de gemeenschap. Maar als de echtgenoot/ondernemer zelf kan bepalen dat de winsten van die onderneming hem ten goede komen, dan is de ondernemer een vergoeding aan de gemeenschap verschuldigd. Het moet gaan om “een redelijke vergoeding voor de kennis, vaardigheden en arbeid die een echtgenoot ten behoeve van die onderneming heeft aangewend, voor zover een dergelijke vergoeding niet al op andere wijze ten bate van beide echtgenoten komt of is gekomen”.

Dit is een open norm die per geval nader ingevuld zal moeten worden door de rechter. Er bestaan ook (nog) geen richtlijnen hoe deze “redelijke vergoeding voor kennis, vaardigheden en arbeid” moet worden bepaald. Hierdoor weet de ondernemer niet waar hij aan toe is.

Huwelijkse voorwaarden

Wil je als ondernemer zowel tijdens als aan het einde van je huwelijk niet terechtkomen in een discussie over wat “een redelijke vergoeding voor kennis, vaardigheden en arbeid” is, dan is het sluiten van huwelijkse voorwaarden de oplossing. Daarin kun je de wettelijke vergoeding uitsluiten of een concrete afspraak maken over wat tot de gemeenschap behoort.

Belang van goede administratie

Een goede administratie waarin staat welk goed privé of gemeenschappelijk eigendom is en op welke wijze het goed is gefinancierd (met privé en/of gemeenschappelijk vermogen), is straks noodzakelijk. Want als je niet kunt bewijzen dat een goed privé-eigendom is en hierover bestaat discussie, dan gaat de wet ervan uit dat het goed in de gemeenschap valt.

Geen terugwerkende kracht

De wet geldt voor alle huwelijken die worden gesloten op en na 1 januari 2018. Bent u als ondernemer van plan na 1 januari 2018 in het huwelijksbootje te stappen, dan is Mignon Meermans de aangewezen kapitein voor een behouden vaart! Zij voorziet u graag van advies.

Artikelen door Mignon de Vries

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.