flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 20 december 2023

Ondernemer in scheiding: consequenties voor de onderneming

Bijna veertig procent van de huwelijken eindigt in een echtscheiding. Dit percentage ligt bij ondernemers zelfs nog hoger. Een echtscheiding kan consequenties hebben voor de voortgang van de onderneming. Zo zal de helft van de waarde van de onderneming bij een scheiding toekomen aan de toekomstige ex-partner, indien men hier geen afspraken over maakt. En dat moet gefinancierd worden.

Huwelijksdatum

Voor 2018 trouwde men standaard in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat in beginsel alle bestaande en toekomstige bezittingen en schulden van de partners in de gemeenschap vallen. In dat geval hebben beide partners recht op de helft van de waarde van de onderneming.

Voor huwelijken gesloten na 2018 geldt de beperkte gemeenschap van goederen. Voorhuwelijks (ondernemings)vermogen van de partners valt in beginsel niet in de gemeenschap. Al het (ondernemings)vermogen dat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd valt daarentegen wel in de gemeenschap van goederen, tenzij men hierover afspraken maakt.

Huwelijkse voorwaarden

Als een ondernemer in het huwelijksbootje stapt, is het advies om huwelijkse voorwaarden op te laten stellen. Hierin kan geregeld worden welk vermogen tot de huwelijksgemeenschap gaat behoren en welk vermogen niet. Door het aangaan van huwelijkse voorwaarden, beschermt men in beginsel het vermogen van de onderneming.

Ook is het verstandig om huwelijkse voorwaarden op te laten maken als men tijdens het huwelijk een onderneming start. Het is raadzaam om gedurende het huwelijk na te gaan of de afspraken die in de huwelijkse voorwaarden zijn vastgelegd nog overeenkomen met de huidige stand van zaken binnen het huwelijk. Indien deze niet meer voldoen, kunnen de huwelijkse voorwaarden worden gewijzigd.

Koude uitsluiting

Het is mogelijk om iedere gemeenschap van goederen in de huwelijkse voorwaarden uit te sluiten. Dit noemt men ook wel ‘koude uitsluiting’. Er is dan geen gemeenschappelijk vermogen om te  verdelen.

Pas op met verrekenbedingen

Maar let op:  huwelijkse voorwaarden zijn nog geen garantie dat de waarde van de onderneming bij de echtscheiding buiten schot blijft. In de huwelijkse voorwaarden wordt namelijk vaak een zogenaamd “periodiek verrekenbeding” opgenomen. Dit houdt in dat de echtgenoten jaarlijks de overgespaarde inkomsten met elkaar zullen delen. Het komt zelden voor dat partners gedurende het huwelijk ook daadwerkelijk verrekenen. Dit kan ertoe leiden dat de ene partner alsnog een deel van de waarde van de onderneming aan de andere partner moet betalen.

Belang van continuïteit van de onderneming

Een scheiding heeft invloed op de dagelijkse gang van zaken van de onderneming en op financieel vlak. Mocht het zo zijn dat over de waarde van de onderneming afgerekend moet worden na beëindiging van het huwelijk, dan moet dat gefinancierd worden. Dat kan invloed hebben op de onderneming en soms kan de continuïteit van de onderneming zelfs in het gedrang komen.

Voorkomen is beter dan genezen

Het is van belang om zowel voor als tijdens het huwelijk goed na te denken over (de inhoud van de) huwelijkse voorwaarden. Ga na wat voor consequenties het ontbreken van huwelijkse voorwaarden heeft voor uw onderneming en of de onderneming het financieel aan kan om wellicht een (groot) bedrag aan de ander te betalen. Een ondernemer doet er goed aan zich op deze vragen voor te bereiden.

Contact

Heeft u vragen over de gevolgen van een scheiding voor uw onderneming? Contact dan een van onze advocaten via de mail, telefonisch of vul het contactformulier in voor een vrijblijvend eerste gesprek. Wij denken graag met u mee.

Artikelen door Mignon de Vries

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.