flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 21 oktober 2019

Onbetaalde facturen? Beslag leggen helpt!

Een van de belangrijkste rechtsmiddelen die een schuldeiser kan gebruiken om een vordering geïnd te krijgen in Nederland is het beslag. Maar wat is beslag? Wanneer kunt u beslag laten leggen? En welke doelen dient het leggen van beslag allemaal? In dit artikel bespreek ik het nut en de werking van het beslag.

Er bestaan kort weergegeven twee hoofdtypen van het beslag; executoir en conservatoir beslag (waarbij men “toir” uitspreekt als “toor”). Deze twee typen worden in verschillende situaties toegepast en leiden ook tot verschillende rechtsgevolgen.

Conservatoir beslag leggen

Voor het leggen van conservatoir beslag heeft u eigenlijk alleen maar een opeisbare vordering nodig én een advocaat. Op grond van iedere onbetaalde factuur of andersoortige vordering (bijvoorbeeld huur) kunt u al beslag laten leggen. Het verlof voor het leggen van conservatoir beslag wordt over het algemeen binnen één dag na het inzenden van het verzoek aan de rechtbank goedgekeurd.

Nadat verlof is verleend geeft de schuldeiser een deurwaarder opdracht om het beslag daadwerkelijk te leggen. Ook dit gebeurt meestal al binnen één dag. Het leggen van conservatoir beslag is dus erg snel en relatief eenvoudig.

Effecten conservatoir beslag

Als er conservatoir beslag is gelegd op een bepaald bedrag, bijvoorbeeld op een bankrekening, dan kan de schuldenaar niet over dat bedrag, of die rekening beschikken. Voor conservatoir beslag op goederen geldt hetzelfde, de eigenaar kan dat goed dan niet verkopen voor zolang het beslag ligt.

De beslaglegger is verplicht om binnen een relatief korte tijd, normaliter 14 dagen, een rechtszaak te beginnen over de vordering. Doet hij dat niet, dan vervalt het beslag weer. Wanneer de rechter de vordering van de beslaglegger heeft toegewezen veranderen conservatoire beslagen automatisch in executoriale beslagen.

Executoir beslag

Als u als schuldeiser een executoriale titel heeft, bijvoorbeeld een veroordelend vonnis of een notariële akte waaruit de vordering blijkt, dan kunt u executoriaal beslag laten leggen op de eigendommen van de schuldenaar. Hiervoor hoeft u geen verlof te krijgen van de rechter, u kunt meteen de deurwaarder benaderen.

Als er executoriaal beslag wordt gelegd voor een geldvordering op een bepaald bedrag, int de deurwaarder meteen namens de schuldeiser. Wordt er op goederen beslag gelegd dan worden deze goederen op een executieveiling verkocht, waarbij de opbrengst van die veiling door de deurwaarder aan de schuldeiser wordt overgemaakt.

Beslag, het ultieme pressiemiddel

Het doel van het leggen van conservatoir beslag is om verhaal voor een vordering zeker te stellen, maar ook om de druk op de schuldeiser op te voeren. Ook geeft u met het leggen van beslag als schuldeiser een signaal aan de schuldenaar dat u het er niet bij zult laten zitten.

Een gelegd beslag op de bankrekening van een schuldenaar waarop klanten betalen of de handelsdebiteuren legt een onderneming lam en vormt daarom een sterke aansporing om de vordering snel te betalen. Wel moet u als beslaglegger proportionaliteit betrachten. Veroorzaakt het leggen van beslag te veel problemen, dan kan het worden opgeheven door de rechter en kan de beslaglegger aansprakelijk zijn.

Dubieuze debiteuren? Bel ons

Heeft u last van facturen die onbetaald worden gelaten, laat het er dan niet bij zitten. Het leggen van beslag is snel, relatief goedkoop en zeer effectief. Neem daarom nu contact op met onze specialisten en zij vragen voor u binnen een dag nog verlof aan om beslag te kunnen leggen.

Artikelen door Joël de Bruijn

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.