flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 5 januari 2022

Nieuwe wetten in 2022

Een nieuw jaar, betekent nieuwe wetten! Ook dit jaar zullen er nieuwe wetten van kracht worden, die wellicht voor u van belang zijn. Hieronder geven wij graag een kort overzicht van een aantal nieuwe wetten die in 2022 in werking zullen treden.

Eerlijke webshops

Vanaf 28 mei 2022 komen er nieuwe regels ten aanzien van online webshops en online platforms. Zij zullen hun consumenten beter moeten gaan informeren over online reviews, kortingen en gepersonaliseerde aanbiedingen. Als deze wet ingaat moet de webshop-eigenaar aangeven hoe de echtheid van reviews wordt gecontroleerd. Daarnaast is het ook niet langer toegestaan om willekeurige ‘van-voor’ aanbiedingen te doen. Wanneer de webshop adverteert met korting, dan moet men uitgaan van de laagste prijs die je ten minste 30 dagen voorafgaand aan de kortingsactie is gebruikt voor dat artikel. Dit om te voorkomen dat webshopeigenaren kort voor het introduceren van de korting eerst de prijs opvoeren. Tenslotte moet de webshop klanten informeren over gebruik van een gepersonaliseerd aanbod gebaseerd op zoekgedrag, aankoopgeschiedenis of andere kenmerken.

Wet betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 zal op grond van de Europese regelgeving in Nederland een betaalde variant van het ouderschapsverlof worden ingevoerd. Op dit moment is het ouderschapsverlof nog onbetaald, maar hier komt vanaf volgend jaar verandering is. Ouders krijgen recht op maximaal 26 weken ouderschapsverlof, waarvan 9 weken gedeeltelijk betaald en 17 weken onbetaald. Dit geldt voor werknemers in alle sectoren. Voor meer informatie, lees ons eerder geschreven artikel.

Vergoeding thuiswerken

Met ingang van 1 januari 2022 is een belastingvrije thuiswerkvergoeding van maximaal 2 euro per werkdag of deel daarvan van toepassing. Aangezien door de coronacrisis veel werknemers deels ook thuis zijn gaan werken, is de vraag naar duidelijke afspraken omtrent het thuiswerken toegenomen. Het thuiswerken brengt voor een werknemer extra kosten met zich mee, zoals: verwarming, koffie en thee, elektriciteitsverbruik en toiletpapier. Met deze vergoeding kunnen de werkgevers hun werknemers tegemoet komen.

Vrouwenquotum bedrijfsleven

Op 1 januari 2022 zal ook een quotum van kracht worden voor het aantal vrouwen in de raad van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. Het aandeel vrouwen moet minimaal een derde zijn. In het geval dat er een plek vrij komt in de raad van commissarissen van een bedrijf dat nog niet aan dit quotum voldoet, betekent dit dat deze plek voor een vrouw bedoeld is. Wanneer dan toch een man wordt benoemd, wordt deze benoeming nietig (ongeldig) verklaard.

Advertentieplicht energielabel woning

Het wordt vanaf 1 januari 2022 verplicht voor verkopers en verhuurders om bij de verkoop of verhuur van hun woning of gebouw het energielabel ook te tonen bij advertenties. Dus indien op de website van de makelaar of Funda wordt geadverteerd, dient het energielabel daarbij vermeld te worden. Als een verkoper geen energielabel heeft vermeld bij de advertentie, kan hij een boete ontvangen door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De hoogte van deze geldboete voor particuliere verkopers zal 435 euro zijn per woning zonder energielabel. Voor bedrijven zal deze boete hoger zijn, namelijk 870 euro.

Afscherming woonadressen Handelsregister

Voor ondernemers al lange tijd een gekoesterde wens: per 1 januari 2022 schermt de Kamer van Koophandel de woonadressen af die in het Handelsregister zijn opgenomen. De woonadressen van ondernemers en bestuurders kunnen dus niet meer zomaar worden opgevraagd door particulieren of andere bedrijven. Deze afgeschermde woonadressen zullen alleen nog te zien zijn voor overheidsorganisaties of beroepsgroepen die daar wettelijk toestemming voor hebben zoals de Belastingdienst, advocaten of deurwaarders.

Dit was slechts een selectie van nieuwe wetten die in 2022 in werking zullen treden. Heeft u vragen over deze nieuwe wetten? Neem contact op met een van onze advocaten.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

10 augustus 2023
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
26 juli 2023
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
19 augustus 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
29 juni 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
28 juni 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.