flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 31 januari 2022

Wetsvoorstel strafbaarstelling ‘doxing’

Sinds de zomer van 2021 is het Ministerie van Justitie en Veiligheid bezig om een wetsvoorstel op te stellen voor het strafbaar stellen van daders die zich schuldig maken aan het publiceren van identificerende persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden. Dit noemen we ook wel ‘doxing’. Het nieuwe wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat doxing strafbaar wordt gesteld waardoor hopelijk minder mensen het slachtoffer zullen zijn van deze intimiderende praktijk. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft eind 2021 een advies op dit wetsvoorstel gegeven.

Doxing

Doxing is het verzamelen of openbaar maken van bijvoorbeeld iemand zijn adres of telefoonnummer. Het doel hiervan is om een bepaald persoon bang te maken, ernstige overlast aan te doen of te belemmeren in zijn of haar functie. Het gaat hierbij om uitingsvormen die momenteel nog niet te beschouwen zijn als een strafbaar feit. Het verkrijgen van deze persoonlijke informatie gaat vaak via sociale media of openbare overheidsregisters.

Daders die zich schuldig maken aan doxing kunnen door deze nieuwe wet een gevangenisstraf krijgen van maximaal 1 jaar. Deze straf zal echter niet gelden voor journalisten en klokkenluiders die als doel hebben nieuwsstanden en misstanden openbaar te maken.

Belang van deze nieuwe wet

Experts zijn van mening dat deze nieuwe wet niet te lang meer op zich moet laten wachten. De voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is ook van mening dat deze vorm van intimidatie steeds vaker voorkomt en ook zeer ingrijpend is. Zo hebben we de afgelopen tijd in het nieuws gezien dat er daders zijn die een adres van een politicus of politieagent op het internet wordt gezet. Dit heeft tot gevolg gehad dat deze informatie is misbruikt en een doelwit hierdoor ernstig is lastiggevallen. Slachtoffers vrezen voor hun eigen veiligheid en die van hun naasten.

Overtreding AVG

Doxing is ook een overtreding van onze privacywet (AVG) en is onder de AVG ook al strafbaar. Om persoonsgegevens te verwerken moet namelijk sprake zijn van een rechtmatig doeleinde. Een intimiderend en strafbaar doeleinde is geen rechtmatig verwerkingsdoel en doxing levert daarmee een inbreuk op de AVG op. De AP kan een dergelijke verwerking dus verbieden of laten verwijderen en vervolgens een boete opleggen aan de dader.

Advies AP

In principe kan de informatie voor doxing overal vandaan komen. Echter adviseert de AP de overheid om zelf ook actie te ondernemen en de toegang tot gegevens uit openbare bronnen zoals het Handelsregister en het Kadaster te beperken. Momenteel leidt de huidige wetgeving er nog toe dat in het Handelsregister en Kadaster te veel gegevens bestaan die toegankelijk en bruikbaar zijn voor doxing. Iemand kan deze gegevens aanvragen zonder aan te tonen een specifiek belang te hebben bij het verkrijgen van deze gegevens. Het is daarom belangrijk om de persoonlijke gegevens in deze registers ook af te schermen om te voorkomen dat mensen slachtoffer worden van doxing.

Momenteel is het nog wachten op het advies van de Raad van State. Hierdoor verwachten we dat de Kamer het wetsvoorstel pas aankomende zomer zal behandelen.

Meer weten over bescherming privacy?

Bij Fruytier Lawyers in Business zijn wij gespecialiseerd in de AVG en andere wetgeving rondom privacyrecht. Wilt u hierover meer weten dan kunt u contact met ons opnemen.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

10 augustus 2023
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
26 juli 2023
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
19 augustus 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
29 juni 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
28 juni 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.