flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 10 januari 2024

Nieuwe regels voor ondernemers in 2024

Een nieuw jaar. Tijd voor het al dan niet verwezenlijken van goede voornemens. Ook zijn nieuwe wetten en regels in werking getreden. Voor u als ondernemer is het van belang om te weten waar u aan toe bent. U wilt natuurlijk niet voor verrassingen komen te staan. Daarom hebben wij het onderstaande overzicht opgesteld. De wijzigingen zullen in dit artikel kort worden toegelicht, zodat u in één oogopslag weet waar het over gaat. Zo begint u 2024 up-to-date.

Werkgeverschap

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

Per 1 januari 2024 is de onbelaste vergoeding verhoogd naar € 0,23 per kilometer. Het maakt daarbij niet uit welk vervoermiddel wordt gebruikt. In sommige gevallen mag een werkgever ook de werkelijke kosten van een taxi, boot of luchtvaartuig onbelast vergoeden. Een uitgebreide uitleg van de vernieuwde regeling vindt u hier.

30%-regeling aangescherpt

Met deze regeling mag u een buitenlandse werknemer 30% van het loon belastingvrij uitbetalen. Bedoeld om het voor personen met specifieke expertise aantrekkelijk te maken hier te komen werken. Vanaf 1 januari 2024 wordt de vrijstelling gekoppeld aan een maximum loonbedrag van  € 233.000. Meer informatie over de regeling vindt u hier.

Verandering minimumloon

Per 1 januari moeten werknemers per uur tenminste het minimumloon betaald krijgen. De hoogte verschilt per leeftijd: een vast loon per uur voor werknemers van 21 jaar en ouder. Voor jongere werknemers gelden vaste minimumjeugdlonen per uur. Een tabel met die lonen vindt u hier.

Vereenvoudiging aanbieden belastingvrije OV-kaart

Vanaf 1 januari 2024 is het niet meer relevant in welke vorm een OV-kaart door de werkgever aan de werknemer wordt aangeboden. Er wordt geen belasting meer geheven voor zover de werknemer de kaart ook gebruikt voor zakelijk reizen. Zo wordt het makkelijker om werknemers een belastingvrije OV-kaart aan te bieden. Hoe de details van deze wijziging zijn geregeld, kunt u hier nalezen.

Bouw

Verplichte aanwezigheid veiligheidscoördinator

Volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving moet vanaf 1 januari 2024 in geval van bouw- en sloopwerkzaamheden een Veiligheidscoördinator Directe Omgeving ter plaatse aanwezig zijn. Dit is vooral voor hoofdaannemers en opdrachtgevers in de bouw belangrijk, aangezien de coördinator door hen moet worden ingeschakeld. Meer informatie over de rol van de coördinator vindt u hier.

Levensmiddelen en horeca

Stijging belasting op alcohol(vrije) dranken

Zowel voor alcoholhoudende als alcoholvrije dranken geldt dat de belastingheffing stijgt. Accijns op dranken als bier en wijn steeg per 1 januari 2024 met 8,4%. Wat dit voor de prijs van een krat bier of fles wijn betekent, leest u hier. Tegelijkertijd is de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken gestegen. U moet daarbij denken aan frisdrank, maar bijvoorbeeld ook alcoholvrij bier. Per 100 liter wordt nu € 26,13 geheven, waar dat vorig jaar nog € 17,30 was. Voor een overzicht van de dranken waarvoor dit geldt, kunt u hier terecht.

Vergunningen

Aanvraag bij één online loket

Na een flinke aanlooptijd is de Omgevingswet per 1 januari 2024 in werking getreden. Eerder schreven wij al over deze plannen. Met deze wet worden diverse publiekrechtelijke regelingen gebundeld. Het gaat dan om regels in de verhouding tussen overheid en bedrijven met betrekking tot de ruimte waarin mensen wonen, werken en ontspannen.

Waar deze wetten eerst afzonderlijk van elkaar bestonden, biedt de Omgevingswet nu één vindplaats. Met de invoering van de Omgevingswet is ook het digitale Omgevingsloket geopend. Dit loket vervangt het Omgevingsloket Online (OLO), de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM), Meldpunt Bodemkwaliteit en Ruimtelijkeplannen.nl. Mocht u bijvoorbeeld een vergunning willen aanvragen voor de bouw van een bedrijfspand, kunt u bij dit loket terecht.

Vragen?

Heeft u vragen? Onze advocaten adviseren u graag! U kunt ons bereiken via mailtelefoon of via het contactformulier onderaan deze pagina.

Artikelen door Floris Krijt

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.